În sfânta zi a Înălţării Domnului, îi pomenim aşa cum se cuvine pe toţi eroii, deoa-rece prin jertfa lor pe câmpul de luptă a fost posibilă Învierea neamului românesc.

Pomenirea eroilor neamului românesc la sărbătoarea Înălţării Domnului a fost hotărâtă de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la 4 mai 1920. Decizia a fost consfinţită prin alte două hotărâri sinodale din anii 1999 şi 2001 prin care această zi a fost proclamată sărbătoare națională bisericească. Cu această ocazie, în bisericile din țară și străinătate se face pomenirea tuturor eroilor români căzuți de-a lungul veacurilor pe câmpurile de luptă pentru credință, libertate, dreptate, apărarea țării și întregirea neamului.

Motivul teologic al sărbătoririi eroilor la Înălţarea Domnului ne este explicat de Preafericitul Părinte patriarh Daniel: „Legătura dintre ziua Înălţării Domnului şi pomenirea eroilor ni se arată prin faptul că Hristos S-a înălţat la cer după ce a trecut prin jertfă, şi a arătat iubire jertfelnică până la moarte. Nu există înălţare fără iubire milostivă, fără dăruire de sine, de aceea şi eroii noştri sunt înălţaţi întru cinstire pentru că s-au jertfit, au arătat dragoste şi credinţă faţă de Biserică şi neam”.

La fiecare Sfântă Liturghie care se săvârşeşte în bisericile Patriarhiei Române sunt pomeniţi eroii, ostaşii şi luptătorii români din toate timpurile şi din toate locurile care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre şi în închisori pentru apărarea patriei, a credinţei ortodoxe strămoşeşti, întregirea neamului, libertatea şi demni-tatea poporului român.

Prin Decretul-lege nr. 1693/4 mai 1920 s-a stabilit ca Ziua Eroilor să fie sărbătorită în fiecare an la praznicul Înălţării Domnului. Legea 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război spune că cea de-a patruzecea zi de la Sfintele Paşti, sărbătoarea Înălţării Mântuitorului Iisus Hristos, a fost proclamată Ziua Eroilor, ca sărbătoare naţională a poporului român.

Pr. Ciprian Florin Apetrei

CategoriiFără categorie
0 Shares