I

Icoana Înălţării – tâlcuire

Icoana Înălţării Domnului îl arată pe Iisus Hristos, înconjurat de Îngeri, în timp ce se înalţă spre locul Său din Rai. Maica Sa Maria priveşte scena, fiind înconjurată de îngeri şi de ucenicii credincioşi ai Mântuitorului. Această icoană este, de obicei, aşezată în mijlocul bisericii la sărbătoarea Înălţării pentru a fi cinstită de credincioşi.

Compoziţia

Icoana este împărţită în două planuri, superior şi inferior, cerul şi pământul. Partea superioară este organizată, în timp ce partea inferioară este în confuzie, cu excepţia Maicii Domnului. Participanţii privesc către peisajul deluros, pe care sunt răspândiţi măslini și care reprezintă Muntele Măslinilor. Scena este pictată în culori deschise şi strălucitoare, fiind o icoană a bucuriei.

Teologia

Cu toate că această icoană prezintă evenimentele descrise de Sfântul Apostol Luca, scopul ei nu este să fie o pictură istorică ci de a fi o reprezentare grafică a Bisericii înseşi.

Iisus Hristos

Hristos este reprezentat în mandorlă [sau, cu un termen mai vechi, cearcănul este un medalion de raze, de regulă în formă de migdală, de unde îi vine și numele, care reprezintă lumina slavei în care Hristos este înconjurat. Deși forma de migdală este cea mai frecventă, mandorla mai poate fi și în formă de cerc sau alte forme geometrice.], binecuvându-i pe toţi cu mâna dreaptă în timp ce în mâna stângă ţine un manuscris. Astfel el arată iubire şi înţelepciune. Această sferă este ridicată cu slavă de către patru îngeri.

Chiar dacă îl vedem pe Hristos îndepărtându-se, Biserica Ortodoxă vede în această icoană şi preînchipuirea celei de a Doua şi Slăvite Veniri a Domnului. Iisus spune că se va întoarce în slavă, precum în slavă S-a Înălţat. Icoana nu indică nici o direcţie. Dragostea şi înţelepciunea Sa sunt încă prezente în Biserică.

Maica Domnului

Partea de jos a icoanei o are în centru pe Maica Domnului, care privește în sus. Ea simbolizează întreaga Biserică aşteptând întoarcerea lui Hristos.

Ucenicii

De asemenea, întregul grup format din Maica Domnului şi Apostoli reprezintă Biserica, în acest caz prin credincioşii creştini. Ucenicii sunt prezentaţi în aşteptarea Pogorârii Duhului Sfânt şi sunt prezentaţi în confuzie.

Discipolii prezentaţi nu sunt cei prezenţi la evenimentul istoric, ci ei simbolizează Biserica. Apostolul Pavel care era Saul la momentul istoric al Înălţării, necrezând încă în Hristos, este prezent lângă Maica Domnului, întrucât el a fost unul din marii apostoli care au răspândit Evanghelia tuturor neamurilor.

Îngerii

Textul de la Fapte 1, 11 stă mărturie pentru prezenţa îngerilor la Înălţarea Domnului: Apoi doi îngeri îmbrăcaţi în haine albe le-au spus discipolilor „Bărbaţi galileieni, de ce staţi privind la cer? Acest Iisus care S-a înălţat de la voi la cer, astfel va şi veni, precum L-aţi văzut mergând la cer.” Atunci ei s-au întors la Ierusalim.

În redarea iconografică a textului, îngerii sunt de faţă atât în cer, cât şi pe pământ.

Dionisie din Furna arată că, în partea de sus a icoanei, în cer, îngerii care susţin mandorla sunt Sfinţii Arhangheli Rafail şi Uriil.  După cum spune Dionisie (p. 119), aceştia Îl întâmpină pe Hristos care, „cu alai şi cu îngerească cinste petrecându-Se de către îngeri, cu trâmbiţe şi cu alte instrumente de muzică, merge în sus, la ceruri, [binecuvântând cu mâinile ridicate]„.

Iar îngerii de pe pământ sunt, după spusele lui Dionisie, arhanghelii Mihail şi Gavriil, ei fiind îngerii în veşminte albe care arată pe Hristos apostolilor, spunând fiecare (textul e scris pe câte o hârtie pe care arhanghelii o poartă cu ei) câte o parte din cele amintite în textul biblic.

CategoriiIcoana
0 Shares