D

Domnul dă pâinea vieţii

Tu, Doamne, nu depărta ajutorul Tău de la mine, spre sprijinul meu ia aminte. (Psalmi 21, 21)

Mântuitorule! Vin la Tine nu pentru că aş putea să-Ţi aduc prinos o credinţă tare, nezdruncinată, şi o inimă plină de nădejde şi supunere. Nu! Vin la Tine fiindcă nu am nimic, fiindcă am sărăcit. Sufăr de foame şi de sete, şi numai Tu poţi să mă saturi cu pâinea vieţii şi să mă adapi din izvorul cu apă vie.

Doamne! Nu-Ţi pot aduce decât o inimă înfrântă, pe care o aşez la picioarele Tale.

In ceasurile chinuitoare de singurătate, din adâncul necazului meu, strig către Tine, ştiind că Tu vrei să mă scoţi din prăpastia îndoielilor şi păcatului, în care m-am împotmolit, şi că însuţi mă chemi la ospăţul Tău de nuntă. Da, deşi sunt sărac şi sărman, ştiu că Domnul vrea să mă îmbrace în haină luminată, să prefacă sărăcia mea în bogăţie nestricăcioasă şi să încununeze nimicnicia mea cu slava cea veşnică.

Doar El are puterea să nimicească din sufletul meu tot răul, să destrame întunericul cu lumina Sa, să umple toată pustietatea mea cu plinătatea harului Său.

CategoriiFără categorie
0 Shares