Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta şi, după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea.

Mai vîrtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea.

Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, ca să Te îndreptezi întru cuvintele Tale şi să biruieşti cînd vei judeca Tu.

Că iată, întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea.

Că iată, adevărul ai iubit: cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale mi-ai arătat mie.

Stropi-mă-vei cu isop, şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei, şi mai mult decît zăpada mă voi albi.

Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele cele smerite.

Întoarce faţa Ta de către păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le.

Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi Duh drept înnoieşte întru cele din lăuntru ale mele.

Nu mă lepăda pe mine de la faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfînt nu-L lua de la mine.

Dă-mi mie bucuria mîntuirii Tale şi cu Duh stăpînitor mă întăreşte.

Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale, şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce.

Izbăveşte-mă de sîngiuiri, Dumnezeule, Dumnezeul mîntuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta.

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda Ta.

Că, de ai fi voit jertfă, aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi.

Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrîntă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi.

Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului.

Atunci, bine vei voi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot. Atunci, vor pune pe altarul Tău viţei.

Apoi, Rugăciunea întîi,  a Sfîntului Macarie cel Mare:

Doamne, curăţeşte-mă pe mine, păcătosul, că nimic bun înaintea Ta n-am făcut. Izbăveşte-mă de cel rău şi învredniceşte-mă ca, fără de osîndă, să deschid gura mea cea nevrednică şi să laud prea-sfînt numele Tău: al Tatălui, şi al Fiului şi al Sfîntului Duh, acum, şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

CategoriiPSALMI
0 Shares