S

Să devenim luminători

Cât aveţi Lumina, credeţi în Lumină, ca să fiţi fii ai Luminii. (Ioan 12, 36)

Invăţaţi-vă să trăiţi astfel încât privirea să vă fie îndreptată totdeauna către lumină — iar lumina este Hristos, Care a spus: Eu sunt Lumina lumii; cel ce-Mi urmează Mie nu va umbla întru întuneric, ci va avea lumina vieţii (Ioan 8, 12).

Dacă vom umbla în această lumină, vom deveni fii ai Luminii, întunericul îşi va pierde puterea asupra noastră şi ne vom strămuta de sub puterea întunericului în împărăţia Fiului iubirii Sale (v. Coloseni 1, 13).

Atunci vom fi noi înşine luminători, destrămând întunericul necazurilor din vieţile celorlalţi, şi ne vom învăţa de la cea mai fragedă vârstă să facem faptele iubirii, abnegaţiei, milostivirii, compasiunii faţă de semeni, şi puterea luminii care lucrează în noi nu se va împuţina nici la bătrâneţe, ci va lumina zilele de neputinţă, de suferinţă, şi clipa trecerii în lumea de dincolo.

Să primim în inima noastră zilnic câte un cuvânt de mângâiere din Sfânta Scriptură, pe care să-1 păstrăm ca pe un izvor de bucurie şi de vigoare sufletească; să cercetăm mereu Evanghelia, să privim luminosul chip al lui Hristos, şi sufletul nostru se va preface într-un izvor viu de lumină şi bucurie. 

Atunci, bucuria în Domnul şi pacea lui Dumnezeu, care covârşeşte orice minte (Filipeni 4, 7), vor precumpăni în viaţa noastră şi vom pregusta încă de aici, de pe pământ, fericirea care este veşnic în dreapta Lui.

CategoriiBucurie Nadejde
0 Shares