În sfânta biserică intrăm, ne închinăm, stăm și ascultăm cu evlavie dumnezeiasca Liturghie

Mergând astfel şi ajungând la sfânta biserică, ne scuturăm hainele de praf ori zăpadă, ne curăţăm încăămintele de praf sau noroi. Astfel curăţiţi la suflet, trup şi îmbrăcăminte, intrăm în biserica lui Dumnezeu pătrunşi de fiorii evlaviei sfinte, dornici fiecare a participa la întreaga slujbă a bisericii, zicând: „Intravoi în Casa Ta, închina-mă- voi în biserica Ta cea sfântă, întru frica Ta. Doamne, povăţuieşte întru dreptatea Ta, iar faţă de vrăjmaşii mei, îndreptează înaintea Ta calea mea”.

Prin biserică mergem uşor, fără a face tropăială sau zgomot, pentru a nu întrerupe închinătorilor firul rugăciunii şi ascultării slujbei. 
Toată partea bărbăteas intră cu  capul  descoperit,  iar  partea  femeiască  cu  capul  acoperit,  îmbrăcate  cuviincios, acoperite peste tot corpul, după exemplul Maicii Domnului şi ale sfintelor femei (mironosiţe) făcândui fiecare cruce completă pe faţă. 
rbii merg înainte şi stau în naos, iar femeile se opresc în

pronaos, în urma bărbaţilor. Acolo (rbaţii în naos şi femeile în pronaos) fiecarese închină la icoane. 
Fac înaintea fiecărei icoane câte două închinăciuni, în duminici şi praznice împărăteşti, iar în Sărbătorile Sfinţilor, metanii (cugetând cu toată evlavie la Mântuitorul, Maica Domnului, sau Sfinţii înfăţaţi acolo) sărutând chipul sfânt nu pe faţă, ci la picioare sau la mâini, mai face o închinăciune sau metanie la icoana: 
1) Mântuitorului din Catapeteasmă,
2) a Maicii Domnului
3) a hramului, 
4) la celelalte sfinte icoane, după mărimea sfinţilor carei înfăţişează, trece pe unde iese preotul cu Sfintele Daruri, la iconostasul mic, la Maica Domnului sau Sf. Treime din strană. 
Nimeni n-are voie a trece printre iconostasul mic şi strana Maicii Domnului fără numai arhiereii, preoţii, diaconii şi eclesiarhii numai când duc sfeşnicul cu lumină înaintea Liturghisitorilor la ieşirea cu cădelniţa, cu Sf. Evanghelie şi cu Sf. Daruri.

Apoi trece fiecare la locul u, după rstă sau demnitate, unde, în linte, se roagă Domnului în Duh şi Adevăr, urmărind cu atenţie şi ascultând cu toată evlavia întreaga slujbă Sfântă. 

Închinarea pe la icoanele din Catapeteasmă (bărbaţii în naos şi femeile în pronaos) trebuie a se face înainte de venirea preotului şi începerea slujbei. 

Cei veni după darea binecuvântării se închină şi ei în foarte mare linişte, fără tropăieli, în vremea Miezonopticii  saUtreniei.

 După  începereDumnezeieştii  Liturghii  nui  iertat  se închina pe la icoane, ci numai la iconostas, ori numai în mijlocul bisericii şi trece la locul său, liniştit, stând cu toată evlavia, pentru a nu întrerupe firul rugăciunilor sau ascultarea credincioşilor adunaţi.
În acest scop nui iertat nici a mai săruta mâna, sau pe obraz pe alţii în timpul Sfintei Slujbe, mai ales a Sfintei Liturghii.

Fiecare e îndatorat să păstreze lintea şi buna- cuviinţă în tot timpul slujbei, să nu tulbure sufletul celorlalţi închinători din sfântul lăcnici  prin  îmbrăcăminte  (luxoase,  mode,  zărzămuri,  seminuduridolatre),  nici  prin vorbării, râsuri, hasmodii, semne, mişcări sau alte scandalizări. Fiecare sănu uităm nici o clipă   suntem  în  sfânta  biserică,  chiar  înaintea  lui  Dumnezeu  care  vede,  aude  şi cunoaşte toate.

Să nu lăsăm mintea a se abate de la sfânta slujbă aiurea.

În momentele potrivite, ne închinăm cu evalvie, făcândune semnul sfintei cruci drept şi complet pe faţă, cobom din strană sau îngenunchem după rânduială.

Cu toată atenţia şi cu tot gândul, ori prin citire sau cântare, luând parte la întreaga slujbă bisericească, câştigăm două foloase: 
1) timpul pare a trece mai repede, 
2) cu vremea dobândim multe învăţături foarte folositoare din slujba religioasă, din cântări, dincitirea laudelor, paremiilor, psalmilor, Apostolului, sfintei Evanghelii, Cazaniei sau din predică. 

Fiecare să caute a cunoaşt cuprinsu tâlcurilor   biblic ş Vieţil Sfinţilo ce vede   zugrăviţ pe catapeteas şi pe pereţii Bisericii. 
Să povăţuias cu toată liniştea şi cu toată blândeţea pe cei neştiutori, a păstra buna-nduială în sfânta biserică. 
Închinătorilor străini, veni în sfânta biserică, să le arătăm mult respect şi dragoste sfântă, bună voie şi cuvânt de zidire spirituală.

Pr Nicodim Mandita-Ca sa facem si ce trebuie sa nu facem in Sfanta Biserica

CategoriiFără categorie
0 Shares

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.