A

Al doilea Paraclis către Preasfânta Născătoare de Dumnezeul

Acest Paraclis se cîntă la vreme de întristare sufletească si la orice întâmplare grea, fiind foarte

folositor pentru tot crestinul.

Rugăciunile începatoare:

În numele Tatălui si al Fiului si al Sfântului Duh, Amin.

Slavă łie, Dumnezeul nostru, Slavă Tie !

Slavă łie, Dumnezeul nostru, Slavă Tie !

Slavă łie, Dumnezeul nostru, Slavă Tie !

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea esti si toate le împlinesti,

Vistierul bunătatilor si dătătorule de viată, vino si Te sălăsluieste întru noi, si ne curăteste pe noi de toatăîntinăciunea si mântuieste, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi !

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi !

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi !

Slavă Tatălui si Fiului si Sfântului Duh – Si acum si pururea si în vecii vecilor. Amin.

PreaSfântă Treime, miluieste-ne pe noi. Doamne, curăteste păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează si vindecă neputintele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste.

Slavă Tatălui si Fiului si Sfântului Duh – Si acum si pururea si în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care esti în ceruri, sfintească-Se numele Tău, vie împărătia Ta, fie voia Ta, precum în cer si pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiintă, dă-ne-o nouă astăzi, si ne iartă nouă gresalele noastre, precum si noi iertăm gresitilor nostri. Si nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveste de cel rău.

Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfintilor Părintilor nostri si ale tuturor Sfintilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi. Amin.

Stih: Sfintit-a locasul Său cel preaînalt; Dumnezeu este în mijlocul ei si nu se va clinti.

Ceea ce esti mai cinstită, Maică prealăudată, nu ne pricepem noi păcătosii a te lăuda cum se cuvine, însănepricepându-ne, strigăm tie: Bucură-te Maică Soarelui Celui neapus, a ziditorului tuturor.

Stih: Si va dori Împăratul frumusetea ta …

Ne rugăm tie, ceea ce esti cu totul lăudată, Stăpână a lumii, să ne izbăvesti pe noi din primejdiile noastre, precum ai izbăvit din surparea casei pe pruncul femeii, celei ce te cinstea pe tine.

Stih: Pomeni-voi numele Tău în tot neamul si neamul …

Înviază-mă, Maică lui Dumnezeu, pe mine cel mort pentru fărădelegile mele, precum ai înviat pe pruncul evreicei, celei ce te-a chemat pe tine în ajutor.

Stih: Ascultă, fiică si vezi si pleacă urechea ta si uită poporul tăsi casa părintelui tău.

Roagă pe Fiul Tău si Dumnezeul nostru, pe Care L-ai născut nestiind de nuntă – pentru o tăină ca aceasta, care s-a săvârsit în tine, minunându-ne, strigăm: Bucură-te Maică pururea fecioară.

Slavă Tatălui si Fiului si Sfântului Duh; – Si acum si pururea si în vecii vecilor. Amin.

Pe unul din Treime, Care S-a născut din Tatăl mai înainte de veci, pe Acela L-ai născut, Maică

Prealăudată, cu nespusă minune, prin umbrirea Sfântului Duh. Pentru aceasta cu glasul lui Gavriil strigăm tie: Bucură-te cea prin care răsare bucuria, bucură-te cea prin care piere blestemul, Domnul este cu tine.

La Dumnezeu este Domnul … se cantă troparele acestea.

Către Născătoarea de Dumnezeu acum cu osârdie să alergăm noi păcătosii si smeritii si să cădem cu pocăintă, strigând din adâncul sufletului: Stăpână, ajută-ne, milostiveste-te spre noi, grăbeste, că pierim sub multimea păcatelor; nu întoarce pe robii tăi deserti, că pe tine singură, nădejde te-am câstigat.

Slavă Tatălui si Fiului si Sfântului Duh – Si acum si pururea si în vecii vecilor. Amin.

Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale noi nevrednicii. Că de n-ai fi stătut tu înainte, rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea nevoi? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi? Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăvesti pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Psalmul 50

Miluieste-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta,

Si după multimea îndurărilor Tale, sterge fărădelegea mea.

Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea, si de păcatul meu mă curăteste.

Că fărădelegea mea eu o cunosc, si păcatul meu înaintea mea este pururea.

łie Unuia am gresit, si rău înaintea Ta am făcut, asa încât drept esti Tu întru cuvintele Tale si biruitor când vei judeca Tu.

Că iată întru fărădelegi m-am zămislit si în păcâte m-a născut maica mea.

Ca iată adevărul ai iubit, cele nearătate si cele ascunse ale întelepciunii Tale Mi-ai arătat mie.

Stropi-mă-vei cu isop si mă voi curăti, spăla-mă-vei si mai vârtos decât zăpada mă voi albi.

Auzului meu vei da bucurie si veselie; bucură-se-vor oasele mele cele smerite.

Întoarce fata Ta de la păcatele mele, si toate fărădelegile mele sterge-le.

Inimă curată zideste întru mine, Dumnezeule, si Duh drept înnoieste întru cele dinlăuntru ale mele.

Nu mă lepăda de la fata Ta, si Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine.

Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale, si cu Duh Stăpânitor mă întăreste.

Învăta-voi pe cei fără de lege căile Tale, si cei necredinciosi la Tine se vor întoarce.

Izbăveste-mă de vărsarea de sânge Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucură-se-va limba mea de dreptatea Ta.

Doamne, buzele mele vei deschide si gura mea va vesti lauda Ta.

Că de-ai fi voit jertfă, łi-as fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi.

Jertfa lui Dumnezeu, duhul umilit; inimă infrântă si smerită Dumnezeu nu o va urgisi.

Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, si să se zidească zidurile Ierusalimului.

Atunci vei binevoi jertfa dreptătii, prinosul si arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău vitei.

CANONUL DE RUGĂCIUNE CĂTRE PREASFÂNTA NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU

Cântarea întâia

Prea-Sfântă Născătoare de Dumnezeu miluieste-ne pe noi

Pe moartea ce se sălbăticise de demult, prin nasterea ta, Stăpână, ai surpat-o; pentru aceasta strigăm tie: bucură-te mântuirea celor robiti, bucură-te înnoirea tuturor, Stăpână.

Prea-Sfântă Născătoare de Dumnezeu miluieste-ne pe noi

Noi în tine ne lăudăm si prin mijlocirea ta scăpăm din cursele cele de multe feluri ale diavolului, pentru aceasta strigăm tie, Născătoare de Dumnezeu: bucură-te, caderea diavolilor si întărirea noastră a credinciosilor.

Slavă Tatălui si Fiului si Sfântului Duh

Tatal a binevoit si Fiul S-a pogorât, prin umbrirea Sfântului Duh, în pântecele Tău, preanevinovată, Stăpână a lumii.

Si acum si pururea si în vecii vecilor. Amin.

Bucură-te, strigăm tie, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce esti folositoare tuturor celor ce sunt în nevoi si a tuturor celor ce scapă sub acoperământul Tău, Stăpână.

Cântarea a treia

Prea-Sfântă Născătoare de Dumnezeu miluieste-ne pe noi

Moisi proorocul de demult te-a închipuit pe tine, zicând: Rug însufletit si nears esti, Fecioară, ceea ce ai în pântece Focul Dumnezeirii.

Prea-Sfântă Născătoare de Dumnezeu miluieste-ne pe noi

Fiul Tău ascultând rugăciunea ta, Preacurată Născătoare de Dumnezeu, se milostiveste spre sufletele noastre, ca un iubitor de oameni.

Slavă Tatălui si Fiului si Sfântului Duh

Pe unul din Treime ai născut, Maică prealăudată, cu nespusă minune, pe Care L-a lăudat adunarea pruncilor strigând: Osana, bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului.

Si acum si pururea si în vecii vecilor. Amin.

Stiindu-te pe tine a fi Maică lui Dumnezeu, ne rugăm tie să ne izbăvesti pe noi de greselile noastre cele de voie si cele fără de voie.

Cântarea a patra

Prea-Sfântă Născătoare de Dumnezeu miluieste-ne pe noi

Cu strigare fără încetare, strigă către tine bolnavul cel slăbănogit în boala cea fără de vindecare, pe care auzindu-l, l-ai vindecat, preanevinovată Stăpână.

Prea-Sfântă Născătoare de Dumnezeu miluieste-ne pe noi

Zapisul boierului celui ce scrisese cu sângele său, l-ai scos din mâna diavolului cu puterea ta cea atot Stăpânitoare.

Slavă Tatălui si Fiului si Sfântului Duh

Auzind puterea ta cu care ai izbăvit pe multi din primejdii, Preacurată Născătoare de Dumnezeu, strigăm către tine: Ceea ce ai născut pe Cel Slăvit în Treime, roagă-te să ne mântuiasca de partea cea de-a stânga.

Si acum si pururea si în vecii vecilor. Amin.

Cu adevarat, Născătoare de Dumnezeu, tu esti scăparea noastră din amărâtul păcat al lui Adam cel întâi zidit.

Cântarea a cincea

Prea-Sfântă Născătoare de Dumnezeu miluieste-ne pe noi

Miluieste-mă, Maica lui Dumnezeu, precum ai miluit pe femeia aceea, căreia i se umflase tot trupul, că nu am altă nădejde sau ajutor afară de tine.

Prea-Sfântă Născătoare de Dumnezeu miluieste-ne pe noi

ă stii, Doamna mea, că pentru păcatele mele te supăr si pentru că s-a întrupat Fiul lui Dumnezeu în tine si pentru noi făcându-Se om, pentru aceea am năzuit la tine, eu, ticălosul, să mă miluiesti.

Slavă Tatălui si Fiului si Sfântului Duh

Stăpâna îngerilor, Maica săracilor si ajutorul celor străini, la cunostinta ta, la ajutorul Tău si la

acoperământul Tău scap, ca să mă miluiesti.

Si acum si pururea si în vecii vecilor. Amin.

Milostiveste-te spre mine, Maica lui Dumnezeu, precum te-ai milostivit spre cele două fecioare curate, trimitându-le lor cununi din cer.

Cântarea a sasea

Prea-Sfântă Născătoare de Dumnezeu miluieste-ne pe noi

Bucură-te ceea ce esti plină de bucurie, Marie, Domnul este cu tine, a strigăt Aglaida si a izgonit pe diavolul, care-i făcea supărare în tot ceasul.

Prea-Sfântă Născătoare de Dumnezeu miluieste-ne pe noi

Cu deadinsul strig către tine, Maica lui Dumnezeu, să mă miluiesti si să mă acoperi sub acoperământul Tău, cand va sedea Fiul Tău pe scaunul cel înfricosător.

Slavă Tatălui si Fiului si Sfântului Duh

Cu cântări întreite strigăm tie: Bucură-te ceea ce ai născut Lumina lumii, bucură-te ceea ce ne mântuiesti de primejdiile noastre; bucură-te Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru.

Si acum si pururea si în vecii vecilor. Amin.

Cum te vom lăuda, Maica lui Dumnezeu si cu ce buze te vom săruta, sau cu ce ochi vom căuta la chipul Tău cel zugrăvit, fiind împilati cu necurăteniile noastre, ci numai strigăm tie: Miluieste-ne, Maica milostivirii.

Condac

Partenie, pustnicul, cel ce mergea la muntele Sinai de se închina Sfântului Rug, aducându-si aminte de minunea nasterii tale cea întru tot lăudată, striga către tine: bucură-te minunea cea de îngeri mult lăudată, Maica Făcătorului tuturor.

Icos

Spre nevointă să ne sârguim si dezmierdările lumesti toate să le urâm si la Domnul pururea să ne gâ si de Dânsul să ne lipim, ca să ne deschidă nouă usa milostivirii Sale, precum a făcut demult si cu alti păcătosi: a dat iertare tuturor păcatelor lor, slăbănogului pe care l-a vindecat sufleteste si trupeste, vamesului căruia i-a dat iertare de păcâte si altora multi.

Deci, să ne sârguim si noi să-I aducem lacrimi vrednice de pocăină si să-I strigăm Lui: Milostive, primeste pe Născătoarea de Dumnezeu, care se roagă pentru noi, pe care o laudă îngerii în cer, si noi pe pământ cu buze de tină strigăm către Dansa: Bucură-te

minunea cea de îngeri mult lăudată, Maica Făcătorului tuturor.

Stihiri

Ajutorului omenesc nu ne încredinta pe noi, Preasfânta Stăpână, ci primeste rugăciunea robilor tăi, că scârbele ne cuprind si nu putem răbda săgetările diavolilor, acoperământ nu ne-am agonisit nicăieri unde să scăpăm noi, păcătosii, pururea fiind biruiti, mângâiere nu avem afară de tine, Stăpâna lumii. Nădejdea si ajutătoarea credinciosilor, nu trece rugăciunile noastre, ci le fă de folos.

Nimeni din cei ce aleargă la tine nu iese rusinat, Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ci, cerând dar bun, primeste dăruirea către cererea cea de folos.

Prefacerea celor scârbiti, izbăvirea celor neputinciosi fiind, izbăveste pe robii tăi, Născătoare de

Dumnezeu, Fecioară, pacea celor din războaie, linistea celor înviforati, singura folositoare a crestinilor.

Cântarea a saptea

Prea-Sfântă Născătoare de Dumnezeu miluieste-ne pe noi

Pe Mângâietorul tuturor născând, Maică prealaudatâ, curatâ ai râmas ca si înainte de nastere, pentru aceasta strigăm: bucură-te Maică, care nu stii de mire, pe tine te binecuvântăm întru toti vecii.

Prea-Sfântă Născătoare de Dumnezeu miluieste-ne pe noi

Fecioară ai fost mai înainte de nastere si în nastere iarăsi ai fost fecioară si după nastere iarăsi fecioară ai rămas; pentru aceasta te binecuvântăm întru toti vecii.

Slavă Tatălui si Fiului si Sfântului Duh

Învăluindu-ne în această lume si căzând în noroiul păcatelor noastre, scăpând către tine, Stăpână, strigăm tie: vino degrabă si ne scoate pe noi din adâncul răutătilor noastre, că pe tine te binecuvântăm întru toti vecii.

Si acum si pururea si în vecii vecilor. Amin.

La tine este scăparea noastră si în tine ne-am pus nădejdea, tu ne ajută nouă, că poti toate câte le voiesti, Maica Făcătorului tuturor.

Cântarea a opta

Prea-Sfântă Născătoare de Dumnezeu miluieste-ne pe noi

Pe Împărateasa cerului si a pământului, care a născut neispitită de nuntă pe Hristos Fiul lui Dumnezeu, si pe care o laudă ostile îngeresti, lăudati-o si preaînăltati-o întru toti vecii.

Prea-Sfântă Născătoare de Dumnezeu miluieste-ne pe noi

Daniil proorocul de demult a închipuit nasterea ta Preacurată Născătoare de Dumnezeu, că ai purtat în pântecele Tău pe Făcătorul cerului si al pământului, pe Care născându-L ai rămas nestricată, pe tine te

preaînăltăm întru toti vecii.

Slavă Tatălui si Fiului si Sfântului Duh

Pe Dumnezeu Cuvântul Cel din Dumnezeu, Care S-a pogorât în pântecele Tău prin umbrirea Sfântului Duh, L-ai născut fără de stricăciune, pe tine te preaînăltăm întru toti vecii.

Si acum si pururea si în vecii vecilor. Amin.

Pe tine, Maica lui Dumnezeu, folositoare te-am câstigat, ajutătoare te avem în primejdiile noastre pe tine, si mântuire desăvârsită sufletelor, pe tine te preaînăltăm întru toti vecii.

Cântarea a noua

Prea-Sfântă Născătoare de Dumnezeu miluieste-ne pe noi

Isaia, de demult, dăntuind a strigat: iată Fecioara în pântece va lua si va naste Fiu. Pentru aceasta strigăm tie: bucură-te ceea ce ai purtat în pântecele Tău pe Cel mai înainte de toti vecii, pe Acela roagă-L să mântuiascăsufletele noastre.

Prea-Sfântă Născătoare de Dumnezeu miluieste-ne pe noi

Proorocul David te-a lăudat oarecând în cartea Psalmilor, arătându-te Maică Făcătorului tuturor, pe Care roagă-L să mântuiască sufletele noastre.

Slavă Tatălui si Fiului si Sfântului Duh

Ce limbă omenească te va lăuda pe tine după vrednicie, ceea ce esti mai cinstită decât heruvimii? Pentru aceasta cu guri si fără de tăcere strigăm tie: Bucură-te ceea ce de îngeri esti mult lăudată, Domnul este cu tine.

Si acum si pururea si în vecii vecilor. Amin.

Roagă-te cu deadinsul către Milostivul Dumnezeu pentru noi păcătosii, care gresim în tot ceasul, ca să ne fie nouă milostiv în ziua judecatii.

Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită si prea nevinovată si Maica Dumnezeului nostru.

Ceea ce esti mai cinstită decât Heruvimii si mai mărită fără de asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvantul L-ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim.

Svetlina

S-a rugat, de demult către tine, Preacurată, Maria Egipteanca, pe care auzind-o ai învrednicit-o a vedea si a săruta crucea Fiului Tău, pentru aceasta strigăm către tine: roagă-te Fiului Tău si Dumnezeului nostru, ca să Se milostivească spre noi, să nu ne osândească după păcatele noastre, ci să ne miluiască pe noi, ca un iubitor de oameni ( de 3 ori ).

Stihiri

Cu ce cununi de laudă vom încununa pe Maica lui Dumnezeu, Care s-a arătat scaun cerescului Împărat, care se roagă pentru noi către Milostivul Dumnezeu si ne izbăveste din fărădelegile noastre?

Deci către dânsa să strigăm: Bucură-te, Preacurată, că prin tine a fost cu noi Domnul puterilor, roagă-te cu deadinsul să se mântuiasca sufletele noastre.

Cu ce podoabe de cântări vom lăuda pe Maica lui Dumnezeu, pe ceea ce s-a învrednicit a fi împărăteasa a toate, care s-a arătat mai înaltă decât cerurile si mai sfântă decât toti sfintii? Deci, către dânsa să strigăm: Roagă-te, Preacurată, cu toti sfintii, să se mântuiască sufletele noastre.

Cu ce flori duhovnicesti vom încununa pe Maica lui Dumnezeu, care s-a arătat scară cerească, prin care am aflat lesne suire către Dumnezeu? Deci, toti să ne adunăm si să o lăudăm strigând: Bucură-te, Preacurată, prin care am aflat har, bucură-te, că prin tine s-a dat bucuria, bucură-te nădejdea sufletelor noastre, prin care noi toti ne mântuim.

Cu ce mângâietoare cântări vom încununa pe Maica lui Dumnezeu, pe care o laudă îngerii din ceruri cu cântări, fără încetare strigând: Bucură-te mărirea noastră, bucură-te mântuirea pământenilor, bucură-te ceea ce esti scaun Împăratului nostru? Deci si noi păcătosii, să strigăm: roagă-te, Preacurată, către Cel pe care L-ai născut fărăstricăciune, să mântuiască sufletele noastre.

Slavă Tatălui si Fiului si Sfântului Duh – Si acum si pururea si în vecii vecilor. Amin.

Veniti toti pamântenii să facem prăznuire Maicii lui Dumnezeu, cea care ne izbăveste pe noi din mâinile diavolului, cel ce urăste binele, precum a izbavit pe femeia care se ruga ei si a înviat-o de si-a spovedit păcatul. Vezi, dar, suflete al meu, pentru ce te lenevesti si nu strigi către Maica lui Dumnezeu: Doamnă atot-stăpânitoare, ceea ce ai născut cu nespusă minune pe Domnul cel iubitor de oameni, pe Acela roaga- L să ne miluiască pe noi.

RUGACIUNE CĂTRE PREACURATA NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU

O, Preamilostivă Stăpâna mea, nu mă lepăda pe mine, nevrednicul, ci primeste această putină rugăciune a mea, din buzele mele cele întinate si o du Fiului Tăsi Dumnezeului nostru, Care S-a născut cu trupul din tine spre mântuirea noastră.

 Care pentru noi păcătosii S-a răstignit si S-a îngropat si a înviat a treia zi.

Desi fărădelegea mea este mai grea decât toate fărădelegile, totusi tâlharii si desfrânatii, pe care Iubitorul de oameni, pentru nemăsurata Lui milostivire, i-a primit si i-a miluit, îmi dau îndrăznire, si cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis usa milostivirii Sale.

Cum să nu mă primească dar si pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul Tău?

Milostiveste-te deci si spre mine, Doamna mea, că poti toate câte le voiesti, iar pe cele ce le ceri de la Fiul Tău le si iau fără îndoială, deoarece pe tine te-a făcut mijlocitoare crestinilor.

 Pentru aceasta pe tine te binecuvântăsi te preaînălm în vecii vecilor. Amin.

CategoriiFără categorie
58 Shares