Cine sunt Sfintele Femei Mironosițe?

Iubiţi fraţi şi surori întru Domnul, Potrivit sinaxarului zilei de astăzi (Penticostar, Ed.IBMBOR, ed. 1999, p. 100-101) din grupul Sfintelor Femei, care au venit cu miruri ca să ungă trupul Domnului în ziua Învierii, duminica, fac…

Citeste articolul

Mironositele de astazi

Iubiții mei, Mironosițele, pomenite azi, sunt purtătoare-de-mir. Sunt Sfintele Femei purtătoare de mir, care au venit dis-de-dimineață, în ziua Învierii Sale din morți, ca să ungă, în mormânt, trupul Domnului. Pentru aceasta cumpăraseră mirurile: ca să…

Citeste articolul

Mironositele Femei

„Şi a văzut doi îngeri în alb şezând în locul unde fusese culcat trupul lui Iisus: unul la cap şi altul la picioare.“ (Ioan 20, 12)   Nenorocirea de a-L pierde pe Iisus se întâmplă de…

Citeste articolul

Apostolia femeilor

De mare dar s-au învrednicit femeile mironosiţe. Lor li s-a arătat mai întâi Iisus cel înviat din morţi. Această cinste le-a venit de altfel ca un răspuns la credinţa şi statornicia ce au arătat-o în timpul…

Citeste articolul

Iubirea Femeii

Câteva femei: Măria Magdalena, Măria lui Iacov şi Salomeia, ducând mir de mult preţ, dragoste pentru Iisus, pe care-L ştiau în mormânt, recunoştinţa pentru învierea lor din păcat. Erau clipe de groază, în care orice îndrăzneală…

Citeste articolul

Cine sunt Mironositele?

Iubiţi credincioşi, Dintre marile virtuţi care au împodobit viaţa sfintelor femei mironosiţe cele mai alese au fost rîvna lor sfîntă pentru Hristos, evlavia şi bărbăţia de suflet. Cîtă pază şi întărire au pus iudeii şi Pilat…

Citeste articolul