O

Omilia la Duminica Sfintei Maria Egipteanca – “Doamne, înainte de sfârşit, până ce nu pier, mântuieşte-mă!”


În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.
Iată a V-a Duminică din marea patruzecime, duminica [ce pecetluieşte
săptămâna] marilor privegheri şi marilor nevoinţe, săptămâna marilor
tânguiri şi suspine, Duminica celei mai mari sfinte între sfintele femei, a
Cuvioasei Maicii noastre Maria Egipteanca…
Patruzeci şi şapte de ani a vieţuit în pustie, şi Domnul i-a dăruit ceea ce
rareori dăruieşte cuiva dintre sfinţi. Ani întregi nu a gustat pâine şi apă. La
întrebarea Avvei Zosima, ea a răspuns: „Nu numai cu pâine va trăi omul”
(Matei 4, 4). Domnul a hrănit-o într-un mod deosebit şi a îndrumat-o la viaţa
pustnicească, la nevoinţele pustniceşti.


Şi care a fost urmarea? Sfânta a preschimbat iadul ei în Rai! L-a biruit pe
diavol şi a urcat sus la Dumnezeu! Cum, cu ce? Cu postul şi cu rugăciunea, cu
postul şi cu rugăciunea! Pentru că postul împreună cu rugăciunea, este o
putere care biruieşte totul.


Un imn minunat din Marea Patruzecime spune: „Să urmăm Mântuitorului
sufletelor noastre, Care prin post ne-a arătat biruinţa împotriva diavolului”.
Prin post ne-a arătat biruinţa împotriva diavolului… Nu există o altă armă, nu
există un alt mijloc.

Postul! Iată mijlocul pentru a-l birui pe diavolul, pe orice diavol. Exemplu de
biruinţă, Sfânta Maria Egipteanca. Ce putere dumnezeiască este postul!
Postul nu este nimic altceva decât să-ţi răstigneşti trupul, să-ţi răstigneşti
trupul, să te răstigneşti singur pe tine însuţi.


De vreme ce există crucea, biruinţa este sigură. Trupul fostei desfrânate din
Alexandria, Maria, prin păcat s-a predat robiei diavolului. Dar când a îmbrăţişat
crucea lui Hristos, când a luat această armă în mâinile ei, l-a biruit pe diavol.
Postul este învierea sufletului din morţi. Postul şi rugăciunea deschid ochii
omului, ca să se zărească şi să se înţeleagă după adevăr pe el însuşi, să se
vadă pe el însuşi. Vede atunci că fiecare păcat în sufletul lui este mormântul
lui, mormântul, moartea lui. Înţelege că păcatul în sufletul lui nu face nimic
altceva decât să transforme în leşuri toate câte aparţin sufletului: gândurile
lui, sentimentele lui şi dispoziţiile lui; un şir de morminte. Şi atunci…, se
dezlănţuie din suflet un strigăt jalnic: „Înainte de sfârşit, până ce nu pier,
mântuieşte-mă”. Acesta este strigătul nostru în această sfântă săptămână:
Doamne, înainte de sfârşit, până ce nu pier, mântuieşte-mă. Astfel ne-am
rugat în această săptămână Domnului, astfel de strigăte rugătoare ne-a predat, în
Canonul său cel Mare, marele sfânt părinte al nostru Andrei Criteanul.


„Doamne, înainte de sfârşit, până ce nu pier, mântuieşte-mă‖. Acest strigăt ne
priveşte pe noi toţi, pe toţi câţi avem păcate. Cine nu are păcate? Este imposibil
să priveşti în tine însuţi şi să nu afli undeva, în vreun ungher al sufletului tău, să
nu localizezi în vreun colţ al lui un păcat poate uitat. Şi… fiecare păcat, pentru
care nu te-ai pocăit, este mormântul tău, este moartea ta. Şi tu, ca să poţi să te
mântuieşti şi să te înviezi pe tine însuţi din mormântul tău, strigă cu strigătele
tânguitoare şi rugătoare ale Marii Patruzecimi: „Doamne, înainte de sfârşit,
până ce nu pier, mântuieşte-mă.


Să nu ne batem joc de noi înşine, fraţilor, să nu ne lăsăm înşelaţi. Şi chiar
dacă un singur păcat ar rămâne în sufletul tău şi tu nu te pocăieşti şi nu-l
mărturiseşti, ci îl laşi înăuntrul tău, acest păcat te va duce în împărăţia
iadului. Pentru păcat nu există loc în Raiul lui Dumnezeu. Pentru păcat nu
există loc în Împărăţia Cerurilor. Pentru a te învrednici de Împărăţia Cerurilor,
îngrijeşte-te să izgoneşti din tine orice păcat, să dezrădăcinezi din tine prin
pocăinţă orice păcat. Pentru că nimic nu izbăveşte decât pocăinţa omului. O
astfel de putere a dat Domnul Sfintei Pocăinţe.


Priviţi! Dacă pocăinţa a putut să mântuiască o femeie atât de desfrânată, cum a
fost odată Maria Egipteanca, cum să nu mântuiască şi pe alţi păcătoşi, pe fiecare
păcătos, şi pe cel mai mare păcătos şi criminal?

Da, Sfânta şi Marea Patruzecime este câmpul de luptă pe care noi, creştinii,
cu postul şi cu rugăciunea îl biruim pe diavolul, biruim toate păcatele, biruim
toate patimile şi ne asigurăm nouă înşine nemurirea şi viaţa veşnică.
În Vieţile sfinţilor şi ale adevăraţilor creştini există nenumărate exemple care
arată că, într-adevăr, doar cu rugăciunea şi cu postul noi creştinii biruim pe
demoni, pe toţi cei care ne chinuiesc şi vor să ne târască în împărăţia răului, în
iad. Chiar, Sfântul Post…! Este postul sfintelor noastre virtuţi. Fiecare sfântă
virtute înviază sufletul meu şi sufletul tău din morţi.


Rugăciune! Ce este rugăciunea? Este marea virtute care te înviază şi care
mă înviază. Sculându-te la rugăciune, n-ai strigat către Domnul să îţi curăţească
sufletul de păcate, de orice rău, de orice patimă? Atunci mormintele tale şi
mormintele mele se deschid şi morţii înviază. Tot ce este păcătos fuge, tot ce
târăşte spre rău dispare. Sfânta rugăciune îl înviază pe oricare dintre noi, când
este sincer, când îşi aduce tot sufletul în cer, când tu cu frică şi cutremur spui
Domnului: Vezi, vezi mormintele mele, nenumărate sunt mormintele mele,
Doamne! În fiecare din aceste morminte, iată sufletul meu, iată-l mort,
departe de Tine, Doamne! Spune un cuvânt şi îi înviază pe toţi morţii mei!
Pentru că Tu, Tu, Doamne, ne-ai dăruit multe puteri dumnezeieşti ca să ne
învieze prin Sfânta Înviere, să ne învieze din mormântul trândăviei.


Da, prin păcat, prin patimile noastre, murim sufleteşte. Sufletul moare când
se desparte de Dumnezeu. Păcatul este puterea care desparte sufletul de
Dumnezeu. Şi noi, când iubim păcatul, când iubim plăcerile trupeşti, în
realitate ne iubim moartea, iubim mormintele, mormintele rău mirositoare în
care sufletul nostru se descompune. Dimpotrivă, când ne trezim, când prin
fulgerul pocăinţei lovim în inima noastră, atunci…, atunci morţii noştri
înviază. Atunci sufletul nostru îi biruieşte pe toţi criminalii săi, îl biruieşte pe
creatorul prin excelenţă al tuturor păcatelor, pe diavolul, îl biruieşte cu puterea
Domnului Iisus Hristos cel înviat.


De aceea, pentru noi creştinii nu există păcat mai puternic ca noi. Să fii sigur că
întotdeauna eşti mai puternic decât orice păcat care te chinuieşte, întotdeauna
eşti mai puternic decât orice patimă care te chinuieşte. Cum? – întrebi. Prin
pocăinţă! Şi ce este mai uşor decât ea? Întotdeauna poţi înăuntrul tău, în
sufletul tău, să strigi: „Doamne, înainte de sfârşit, până ce nu pier,
mântuieşte-mă”.


Ajutorul lui Dumnezeu nu te va trece cu vederea. Te vei învia pe tine însuţi
din morţi şi vei trăi în această lume ca unul care a venit din cealaltă lume,
care a fost înviat şi trăieşte o nouă viaţă, viaţa Domnului celui înviat,
înăuntrul căreia există toate dumnezeieştile puteri, aşa încât nici un păcat de acum să nu poată să te ucidă. Poate vei cădea din nou, dar de acum cunoşti,
cunoşti arma, cunoşti puterea cu care te înviezi din morţi. Dacă de cincizeci
de ori pe zi păcătuieşti, dacă de cincizeci de ori te ruşinezi, dacă cincizeci de
morminte îţi sapi astăzi, strigă doar: „Doamne, dă-mi pocăinţă. Mai înainte
de sfârşit, până ce nu pier, mântuieşte-mă”.


Domnul cel Bun, care cunoaşte slăbiciunea şi neputinţa sufletului omenesc şi a
voinţei omeneşti, a spus: Vino, frate. Chiar dacă de şaptezeci de ori câte şapte
păcătuieşti pe zi, vino iar şi spune: Am păcătuit (Matei 18, 21-22). Domnul
asta ne porunceşte nouă, oamenilor slabi şi neputincioşi. Îi iartă pe păcătoşi.
De aceea a şi declarat că bucurie mare se face în cer pentru un păcătos care se
pocăieşte pe pământ (vezi Luca 15, 7). Întreaga lume cerească priveşte la tine,
frate şi soră, cum trăieşti pe pământ. Cazi în păcat şi nu te pocăieşti? Iată,
îngerii plâng şi se tânguiesc în cer din pricina ta. Doar ce începi să te
pocăieşti, frate, îngerii în cer se bucură şi dănţuiesc ca nişte fraţi ai tăi
cereşti…


Iată Maria Egipteanca, marea sfântă de astăzi. Cât de păcătoasă a fost! Din ea
Domnul a făcut o fiinţă sfântă ca heruvimii. Prin pocăinţă s-a făcut întocmai
cu îngerii, prin pocăinţă a distrus iadul în care se afla şi s-a suit întreagă în
raiul lui Hristos. Nu există creştin neputincios în această lume, chiar dacă îl
atacă cele mai groaznice păcate şi ispite ale acestei lumi. Însă este suficient
doar ca creştinul să nu uite marile lui arme: pocăinţa, rugăciunea, postul; să
se dedea vreunei nevoinţe evanghelice, vreunei virtuţi: fie rugăciunii, fie
postului, fie iubirii evanghelice, fie îndurării.


Să ne amintim de marii sfinţi ai lui Dumnezeu, să ne amintim de marea sfântă
sărbătorită astăzi, de Cuvioasa Maica noastră Maria Egipteanca şi să fim siguri
că Domnul va fi ajutorul nostru la vreme. Sfânta Maria a experiat atât de mult
ajutorul minunat din partea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, încât s-a
mântuit din groaznicul ei iad, de groaznicii ei demoni.


Preasfânta Născătoare de Dumnezeu şi astăzi şi pururea ne ajută în toate
virtuţile noastre evanghelice: în rugăciune, în post, în priveghere, în iubire, în
îndurări şi în răbdare şi în orice altă virtute. Mă rog să ne ajute întotdeauna
şi să ne călăuzească…


De aceea, niciodată să nu oboseşti în lupta şi în războiul cu păcatele tale… În
toate greutăţile tale, în cele mai mari căderi ale tale să-ţi aminteşti de acest
strigăt al sfintei săptămâni, care are putere să te învieze:
„Doamne, mai înainte de sfârşit, până ce nu pier, mântuieşte-mă“.

0 Shares