C

Cuvânt la Lectura apostolică de Duminică Coloseni 3: 4-11

Arhim. Ioil Konstantaros
Există oameni care cred că este posibil să împletească două moduri de viaţă
diametral opuse. Viaţa lui Hristos şi viaţa lumii îndepărtate de Dumnezeu, adică
viaţa păcatului pe care o insuflă diavolul cel ucigaş de oameni. Însă cât de
inaceptabilă şi rătăcită este această teorie, ne-o proclamă Sfântul Duh prin
Apostolul Pavel. Este atât de semnificativ cuvântul apostolului, încât nu ne lasă
locuri de răstălmăcire.


Omul care se întoarce de la viaţa păcătoasă la lumina vieţii creştine trebuie să
devină o existenţă nouă şi luminoasă. Să omoare pe „omul cel vechi” şi să-şi
transforme întreaga existenţă, aşa încât să se asemene cu Hristos.


Dar să vedem în continuare, într-o traducere simplă, această surprinzătoare lectură
apostolică şi apoi să ne oprim asupra ideii ei centrale:
„Iar când Hristos, Care este viaţa voastră, Se va arăta, atunci şi voi, împreună
cu El, vă veţi arăta întru slavă. Drept aceea, omorâţi mădularele voastre, cele
pământeşti: desfrânarea, necurăţia, patima, pofta rea şi lăcomia, care este
închinare la idoli, pentru care vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării,
în care păcate aţi umblat şi voi odinioară, pe când trăiaţi în ele. Acum deci vă
lepădaţi şi voi de toate acestea: mânia, iuţimea, răutatea, defăimarea, cuvântul
de ruşine din gura voastră. Nu vă minţiţi unul pe altul, fiindcă v-aţi dezbrăcat de omul cel vechi, dimpreună cu faptele lui, şi v-aţi îmbrăcat cu cel nou, care se
înnoieşte, spre deplină cunoştinţă, după chipul Celui ce l-a zidit, unde nu mai
este elin şi iudeu, tăiere împrejur şi netăiere împrejur, barbar, scit, rob ori liber,
ci toate şi întru toţi Hristos”.


Orice om se va minuna pe lângă altele şi de avântul cu care Apostolul Neamurilor
dezvoltă această temă, atât din punct de vedere negativ, cât şi din punct de vedere
pozitiv! Şi cuvântul lui este întotdeauna temporal şi actual. Pentru că „omul cel
vechi”, din nefericire, este o realitate vie pentru fiecare dintre noi. Vedem cât de vii
sunt înăuntrul nostru chemarea şi înclinaţia spre păcat, cu toate acestea la care
se referă apostolul numindu-le… Şi totuşi, n-ar trebui să se întâmple asta. Nu
poate să existe vreo justificare, pentru ca un creştin de atâţia ani să se afle în astfel
de situaţii de păcătuire.


Dacă acum va întreba cineva: Dar de ce se întâmplă aceasta?


Răspunsul este: Deoarece am căzut într-o narcoză duhovnicească şi nu luăm în
calcul ameninţarea lui Dumnezeu, adică faptul că pentru păcatele acestea, „vine
urgia lui Dumnezeu peste fiii neascultării”.


Oare trebuie să subliniem cât rău a adus teologia denaturată şi predicile pomposculturaliste
din care, printre altele, este absent cuvântul despre groaznica realitate a
iadului? Însăşi realitatea o demonstrează… Desigur, unii care au deraiat din cele
ale credinţei, au ajuns până în punctul de a proclama că iubirea lui Dumnezeu
exclude iadul. Adică învăţături eretice pe care Biserica noastră le-a condamnat în
persoana lui Origen.

Pentru că oricine este în pericol de a fi târât de diavolul cel
ucigaş de oameni şi de uneltele lui „teologice”, Apostolul propovăduitor de Hristos
trâmbiţează: „De aceea, omorâţi mădularele voastre cele de pe pământ…”.


Dar fiul credincios, fiul râvnitor, nu se va opri aici. Adică nu doar va respinge ceea
ce este negativ în viaţa sa, ci se va îngriji şi pozitiv să ajungă la viaţa în Hristos. Şi
devine atât de frumoasă această binecuvântată luptă a „hristificării”, a
„hristoformizării” credinciosului.

În această strădanie credinciosul îşi găseşte destinaţia, îşi află scopul şi se aseamănă cu Modelul nostru desăvârşit, care este Domnul nostru Iisus Hristos. Fără îndoială între aceşti oameni tineri ai harului,
care experiază conştient spiritualitatea ortodoxă, desigur nu în izolare, ci cu toată
pleroma Bisericii noastre Luptătoare, „împreună cu toţi sfinţii”, nu există deosebiri
de naţionalitate, de origine, de poziţie, de educaţie sau de rang. Nu, în această viaţă
binecuvântată prin Sfântul Duh, pentru credincioşi Hristos este totul.

Toate diferenţele din modul de viaţă zilnic, care tind să se impună, dar nu reuşesc,
au o importanţă foarte secundară (nesemnificativă). Acestea sunt alungate şi de
acum Hristos se face Alfa şi Omega al vieţii noastre. Comuniunea şi Capul nostru,
Centrul şi Fericirea noastră. O mare binecuvântare, care începe în această viaţă şi
care ne trece prin moarte în desăvârşita, unica, veşnica şi negrăita Împărăţie a
Cerurilor, pe care, în ciuda greşelilor şi a lipsurilor noastre, o dorim şi o aşteptăm.


Fraţii mei, considerăm o mare binecuvântare să încheiem astăzi gândurile noastre
împreună cu Marele Cuvios sârb, Mărturisitor, luptător şi autentic
teolog ortodox, părintele Iustin Popovici, care, printre altele, scria referitor la
această temă despre care am vorbit: „Dacă nu-L ai pe Hristos înăuntrul tău, nu
eşti nimic, eşti o nulitate, un zero, eşti un cadavru, eşti ceva ce nu există. Dacă
nu există El şi în univers, atunci şi universul este un cadavru, este o non-
„existenţă”. Hristos este „atotexistenţa” şi „atotunitatea” tuturor. El pe toate le
„desăvârşeşte” şi pe toate le leagă împreună, le armonizează. El armonizează şi
uneşte pe toate şi pe toţi. Fără El toate sunt „goale”, deconectate şi fără
continuitate.

Dacă Hristos va fi îndepărtat din om, din univers, atunci toate se
vor dărâma şi se vor afunda în haos, în nimic, în non-existenţă, în moarte”.


Dacă omul devine mădular în trupul dumnezeiesc-omenesc al lui Hristos, el „se
umple” de simţământul atotexistenţei şi al atotunităţii. Pentru el nu mai există
moarte, ci pretutindeni există evanghelica „atotunitate”, nemurire şi „veşnicie”.

Fie
ca rugăciunea Cuviosului Părintelui Iustin să ne însoţească pururea în această unică
luptă a hristoformizării noastre. Amin

CategoriiFără categorie
0 Shares