P

Prin Crucea lui Hristos vom cunoaşte adevărul

Mulţi vor veni în numele Meu, zicând: „Eu sunt Hristosul. ” (Matei 24, 5)

O veche legendă vorbeşte despre o întâmplare ciudată din viaţa Sfântului Martinian. Odată, în timp ce acesta citea cu sârg în chilia sa Sfânta Scriptură, a auzit o bătaie uşoară în uşă.

 „Intră!”, a zis călugărul. Uşa s-a deschis şi i-a apărut un necunoscut chipeş, cu privire de vultur, îmbrăcat în straie de prinţ. „Tu cine eşti?”, l-a întrebat Sfântul Martinian. „Eu sunt Hristos!”, i-a răspuns necunoscutul.

Vocea poruncitoare şi ţinuta mândră a neaşteptatului musafir nu l-au tulburat pe smeritul monah; aruncând asupra lui o privire cercetătoare, acesta l-a întrebat liniştit: „Unde sunt rănile de la cuie?” — căci băgase de seamă lipsa acestor nelipsite semne ale Mântuitorului răstignit.

Ţinuta împărătească, îmbrăcămintea bogată a necunoscutului nu dădeau mărturie în folosul spuselor lui. De pe mâinile lui îngrijite, cu degetele pline de inele cu pietre scumpe, lipseau semnele răstignirii.

Dat în vileag ca mincinos, planul rău fiindu-i dejucat, Satana – căci el fusese – a fugit din chilie în pripă.

Putem trage şi astăzi învăţăminte folositoare din această istorioară. Și în zilele noastre mulţi se ascund sub nume-le lui Hristos. Cum putem recunoaşte credinţa adevărată, cum să ne orientăm în nenumăratele principii şi şcoli cu care unii vor să înlocuiască toate lucrurile vechi a căror sfinţenie a fost dovedită în numeroase rânduri de-a lungul veacurilor?

Cuviosul monah a găsit dezlegarea problemei acesteia căutând semnele răstignirii la vedenia slavei omeneşti ce îi apăruse.

Fără moartea pe cruce a Mântuitorului, fără jertfa Lui răscumpărătoare, Evanghelia şi-ar pierde toată puterea. Crucea lui Hristos este temelia şi centrul din care pornesc razele luminoase ale păcii, ale bucuriei şi ale nădejdii.

Tot ce nu poartă urmele Mântuitorului răstignit, tot ce nu e pătruns de duhul Crucii şi contrazice învăţătura Evangheliei nu se poate numi cu numele lui Hristos, nu poate fi al Lui, nu vine de la Dumnezeu.

Iubiţilor, nu daţi crezare oricărui duh, ci puneţi duhurile la încercare, dacă sunt de la Dumnezeu (I Ioan 4, 1).

CategoriiAdevar
0 Shares