Şapte sfaturi ale Sfântului Ioan Hrisostom pentru femeia creştină

Nu te lăsa doborâtă de tirania tristeţii, ci stăpâneşte cu judecata ta furtuna supă-rării.

Dezleagă-te de pământ, dar mai bine spus, de lanţul trupului! Ridică-te pe aripa filozofiei şi nu te lăsa acoperită de umbră şi de fum! Că aşa sunt cele lumeşti.

Nimic din cele ce se întâmplă în viaţă să nu te tulbure! Încetează de a ruga pe cutare sau pe cutare; lasă umbrele să treacă – umbră doar e ajutorul omenesc – şi roagă necontenit pe Iisus, căruia-i slujeşti, să facă un semn numai; şi toate se vor limpezi într-o clipită.

Continuă să mulţumeşti mereu lui Dumnezeu pentru toate, să-L slăveşti, să-L rogi, să-I ceri. De se năpustesc asupra-ţi mii de tulburări şi mii de necazuri, de vin în faţa ta furtuni, nimic să nu te tulbure.

Răbdarea te face mai tare ca diamantul. Răbdarea nu poate fi biruită nici cu arme, nici de oşti, nici de maşini de război, nici de săgeţi, nici de lănci, nici de oştirile demonilor, nici de falangele înfricoşătoare ale puterilor potrivnice, nici chiar de diavolul, cu toată oştirea şi iscusinţa lui.

Nu-ţi pierde nădejdea nicicând.

Uită-te la câştigul care nu se pierde şi la bogăţia ce nu poate fi furată.

0 Shares