A

Apele limpezi ale vieţii

Aşa zice Domnul, Cel ce te-a făcut şi te-a zidit: Nu te teme… că Eu voi vărsa apă peste pământul însetat şi pâraie de apă în ţinut uscat. (Isaia 44, 2-3)

El înţelege toate nevoile noastre, pentru că El ne-a făcut cu mâna Sa, ne-a plăsmuit cum plăsmuieşte din lut olarul ceea ce pofteşte inima lui. Fără îndoială că Ziditorul Se îngrijeşte de făptura mâinilor Sale.

Nu te teme, că Eu voi vărsa apă peste pământul însetat şi pâraie de apă în ţinut uscat. Iată ce ne spune: oriunde va fi sete, vor fi şi izvoare de apă vie.

Noi aşteptăm în fiecare clipă prezenţa Lui, pacea Lui, mântuirea Lui, şi El ne făgăduieşte râuri de apă vie!

Despicat-a piatră, şi au curs ape, şi au curs râuri în pământ firă de apă (Psalmi 104, 40). Aşa ceva poate face doar Domnul.

Calea cea grea a vieţii este, de cele mai multe ori, un pustiu uscat şi neroditor, în care puterile noastre se istovesc. Necazul nu îmblânzeşte întotdeauna, ci mai degrabă ne împietreşte şi mai mult sufletul, însă când Domnul va întinde mâna Sa asupra necazului nostru, când va bate în porţile inimii noastre împietrite, atunci – şi numai atunci – se vor revărsa asupra noastră râuri vindecătoare de apă vie, care adapă toate locurile uscate, neroditoare.

Chiar dacă puterile noastre sufleteşti sunt atât de istovite, încât am ajuns să nu ne mai dăm seama de setea noastră, să-L credem când ne spune că suntem pământ uscat, ce are trebuinţă de umezeala cerească, şi să-L rugăm să ne trimită râuri de apă ca să ude şi să învie pustiul din noi.

EI va uşura, va acoperi trebuinţa noastră mai îmbelşugat decât putem noi să ne închipuim şi ne va potoli orice sete duhovnicească.

In Sfânta Scriptură stă scris: Şi mi-a arătat apoi râul şi apa vieţii, limpede cum e cristalul şi care izvorăşte din tronul lui Dumnezeu şi al Mielului (Apocalipsa 22, 1).

Cât timp va curge râul acesta, toate sufletele însetate vor putea veni la el şi bea din această apă pe săturate, căci din izvorul desfătării Tale îi vei adăpa (Psalmi 35, 8).

Ne aşteaptă plinătatea bucuriilor nesfârşite, când toate necazurile pământeşti vor trece şi Domnul ne va găsi gata să gustăm fericirea cerească, pe care ne-a pregătit-o nouă.

0 Shares