*Faptele lor vin cu ei * (Apocalipsa 14, 13)

Inrâurirea pe care viaţa şi activitatea noastră pământească o poate avea asupra celor din jur se întinde cu mult dincolo de mormânt.

In natură nici măcar un singur sunet nu piere; el se răspândeşte în spaţiul infinit şi se transmite cu mult dincolo de hotarele auzului nostru. O pietricică aruncată face luciul mării să fremete, şi valurile mărunte pe care le-a stârnit ea vor merge tot mai departe, mişcarea lor trecând la nesfârşit în alte mări şi în oceane.

Şi fiecare cuvânt bun spus pe pământ, fiecare gând bun, fiecare intenţie bună şi fiecare iniţiativă bună capătă, fară să ne dăm seama, o înrâurire neprevăzută şi nesfârşită.

In acest înţeles, faptele noastre „vin cu noi”.

Tot ce săvârşim în Hristos şi pentru Hristos, tot ce Il are pe Hristos ca izvor şi ţintă, sămânţa binelui sădită de noi într-un suflet tânăr, pornirile bune pe care le urmăm: toate acestea nu mor odată cu trupul nostru.

Când pământul inimii omeneşti este îngrăşat, el va odrăsli roade la fel de neîndoielnic cum cresc şi cum se coc sub ochii noştri, an de an, fructele pomilor.

Oare natura, aflată într-o veşnică înnoire, nu ne arată şi ea neîndoielnica şi nemăsurata realitate a înrâuririi binefăcătoare?

Cel ce-a sădit cândva un pom a murit demult, dar sub umbra pomului călătorii osteniţi îşi găsesc şi acum odihna.

Au trecut aproape trei mii de ani de la moartea psalmistului David, dar cuvintele lui continuă să răsune până astăzi în toată lumea creştină, şi înrâurirea psalmilor săi se răsfrânge asupra unei nenumărate mulţimi de inimi omeneşti.

Apostolul Pavel şi mulţi alţi drepţi care au răposat demult îşi continuă lucrarea şi astăzi oriunde sunt citite cuvintele lor şi se vorbeşte despre ei.

Aşijderea, până şi cea mai umilă viaţă închinată lui Dumnezeu, cea mai smerită lucrare în ogorul Domnului lasă pe pământ urme, şi chipul duhovnicesc al acestor ostenitori nebăgaţi în seamă va trăi, înrâurirea lor va lucra şi va aduce folos multora mult timp după moartea lor.

Fiecare zi un dar de la Dumnezeu – 366 cuvinte de folos pentru toate zilele anului

0 Shares