Să ne amintim de pericopa din Matei 25, 34-46: “Veniți, binecuvântații Tatălui Meu, moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Căci flămând am fost și Mi-ați dat să mănânc; însetat am fost și Mi-ați dat să beau; străin am fost și M-ați primit […]. Doamne, când Te-am văzut flămând și Te-am hrănit? Sau însetat și Ți-am dat să bei? […] Întrucât ați făcut unuia dintre-acești frați ai Mei, prea mici, Mie Mi-ați făcut. […] Întrucât nu ați făcut unuia dintre aceștia prea mici, nici Mie nu Mi-ați făcut. Și vor merge aceștia la osânda veșnică, iar drepții la viață veșnică.”

La întrebarea de acum, Luca 10, 25-37, a ispititorului învățător de lege, Domnul merge și mai adânc în memoria textului revelat, aducând aminte de porunca dată deja în Deuteronom 10,12: “Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău și din toată puterea ta și din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău, ca pe tine însuți.” Închide carevasăzică bucla, forțând terminarea din fașă a unui dialog ce se anunța de formă, previzibil până la ultimul detaliu, câtă vreme se știa răspunsul limpede ca bună ziua.

Teoideologul nostru insistă: “Dar el, voind să se îndreptățească pe sine, a zis către Iisus: „Și cine este aproapele meu?”

Ce întrebare aparent filosofică! Te iau durerile de burtă, nu alta.

Ei bine, atunci Mântuitorul retraduce răbdător, de dragul celor adunați în jurul Lui, învățătura în termenii pe care i-am auzit în duminica de azi: “Un om cobora de la Ierusalim la Ierihon, și a căzut între tâlhari…”.

Esența mesajului, cum altfel?, rămâne cea știută: în fața nedreptății, a durerii și suferinței, a lipsei, a abandonului sau, și mai grav, a indiferenței, reacția cea mai omenească posibilă rezidă în implicarea nemijlocită, în tentativa de a rupe lanțul consecințelor dramatice ale unui rău făcut cuiva, necunoscut, dar în care ne recunoaștem. Repet: omenește.

De la homo homini lupus (omul este lup pentru om) al păgânismului la soarele Înțelepciunii dumnezeiești apelul la genul proxim suspendă definițiile specifice.

Adică: nu mai contează dacă victima are sau nu un statut social, o etnie sau o credință compatibile cu percepția ta, dacă “merită” sau nu să fie ajutată. Aceste rezerve nu țin, nu încurajează și cu atât mai puțin nu îndreptățesc trecerea pe alături, ca și cum nimic nu s-a întâmplat.

Pe scurt: nu ai voie să fii nesimțit, arogant, satisfăcut de tine însuți, jigodie ambulantă, cu nasul pe sus, având cumpărăturile bio în portbagaj, surâzând din colțul gurii, cu superioritatea celui care uită că propriul sfârșit este o chestiune de timp, că nu te afli în mizeria celuilalt.

Și asta nu pentru că a fi o interdicție de Sus, ci pentru că, dacă nu ai fi împietrit, învechit în rele, expresia adâncă a umanității tale ar trebui să iasă cumva la suprafață. Măcar atunci când situația este groasă, pe viață și pe moarte. Cu alte cuvinte, nu victima este aici piatra de încercare, ci tu însuți.

Nu, Domnul nu se joacă de-a fetița cu chibrituri și nici nu se deghizează, dându-Se cu negru de fum peste obraji, nici nu își sfâșie hainele și nici nu imită vreo infirmitate, așa cum nu întinde niciodată mâna. Nu înscenează nevoia, necazul. Pentru că, o spune repetat, El este în toți aceștia “mai mici”, nenorociții reali, pe care nu se sfiește să îi numescă direct “frați”, recunoscându-le atributul pe care noi, conștient sau nu, ne ferim atât de evident să îl interiorizăm, să l acceptăm. Indiferent dacă suntem/ne declarăm credincioși.

Aici se descoperă, cu toată forța, chemarea: nu Dumnezeu, oarecum din exteriorul nostru, ci umanitatea noastră, pusă tot de El sămânță adâncă de viață, ne dă brânci, ne împinge să ne depășim rezervele, să suportăm mirosul cangrenei, să punem mâna.

Acesta este, așa-zicând, ateismul binelui: fără norme înalte, ci pornind din colbul drumului, de pe caldarâm, de la patul de suferință, trupească și/sau sufletească deopotrivă.

Or, dacă pentru a face bine nu avem “nevoie” nici măcar de Dumnezeu, cu atât mai mult ne va suna, mustrător, cuvântul Celui care a murit pentru noi, a Celui care nu a trecut, în glorie, precum prin mijlocul unei gloate de amețiți, ci care, în singurătatea Mormântului, nu și-a văzut moartea Lui, ci nu mai puțin putreziciunea noastră, vindecând-o pe veci. Făcând primul pas: Întruparea.

Postul Nașterii Domnului cu folos!

Și să nu uităm:

Sus să avem inimile!

Pr Radu Preda

Sursa : Facebook

CategoriiPr Radu Preda
0 Shares