R

RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL IOAN RUSU MĂRTURISITORUL

„IZBĂVEŞTE-NE Sfinte totdeauna de vicleşugurile oamenilor ce ne necăjesc şi de ameninţările celor ce ne defăimează credința noastră, risipind nebunia lor sălbatică ,tu, preaslavite mucenice, sprijinitorul celor evlavioşi și credincioși.


Bucurându-ne de dumnezeiasca mărire la care te-ai înălțat, o, Sfinte Ioane, îndrăznim să alergăm la ajutorul tău pentru tămăduire.

Știm, Părinte, că încercările vin din rânduiala lui Dumnezeu. Știm că prin boala trupului sufletul se curățește și că răbdarea este răsplătită de Dumnezeu. Dar de multe ori norii negri ai deznădejdii ne tulbură mintea și ne depărtează de rugăciune.

De aceea, dar, o, Sfinte, găsim alinare în cugetarea la vindecările tale minunate. Tu ai tămăduit mulțimea de copii, spre bucuria părinților lor. Tu ai îndreptat spatele bătrânei gârbove, tu ai dat sănătate femeii bolnave, spre bucuria copiilor ei. Tu l-ai vindecat pe bătrânul Atanasie care s-a uns cu untdelemn din candela ta. Tu ai îndepărtat cheagurile de sânge din capul Vasulei și l-ai tămăduit pe doctorul necredincios.

Știm grabnica ta mijlocire, te rugăm , o, Sfinte Ioane, ia viața noastră în mâinile tale și mijlocește precum știi mântuirea noastră .


Dacă voia Domnului este să ducem cu răbdare crucea bolii, dă-ne putere și ajută-ne să nu cârtim din cauza neputințelor.


Dar dacă Bunul Dumnezeu se va milostivi spre noi pentru rugăciunile tale, atunci să ne tămăduiești fără șovăială, noule doctor fără-de-arginți, ca văzând aceasta să-ți mulțumim ție și să-L laudăm în vecii vecilor pe Doctorul sufletelor și al trupurilor.

Nu ne lipsi pe noi de calda ta apărare, Sfinte Ioane, ci te rugăm ,zdrobeşte cu puterea ta îndrăznelile cele neputincioase şi neaşteptatele săgetări ale diavolilor.

Izbăveşte-ne de boli, de ispite şi de necazuri, şi ne mântuieşte pe toţi de atacurile demonilor, ca să te slăvim şi să te laudăm din suflet, să ne închinăm şi să preamărim, Sfinte, lucrările tale cele bineplăcute lui Dumnezeu.


Sus sfântul tău suflet se bucură şi se desfătează, fericite, de corurile îngerilor şi de cetele nevoitorilor, de mulţimile sfinţilor, de corurile profeţilor şi de cetele cele dumnezeieşti ale ierarhilor; iar jos preacinstitul tău trup, după cum se cuvine, prin laude şi cântări întru cinste este slăvit.

AMIN.

CategoriiSf Ioan Rusu
0 Shares