I

Izvorul tămăduirii.Apă plină de har

Iubiții mei,
Hristos a înviat!…și ne-a umplut de bucurie negrăită…

Căci Cel ce a umplut toate cu lumina Sa…după ce a coborât foc din cer, în Sfântul Său Mormânt, în Sâmbăta Mare…astăzi, în Vinerea Luminată, în vinerea luminată de slava Lui, ne dă apă plină de lumină.

Apă plină de har.

După cum lumina venită de la El a fost plină de har, de curăție și de bucurie.
De aceea, El, Izvorul focului ceresc…este numit astăzi „Izvor dătător de viață”

Pentru că, din Dumnezeul nostru treimic, vine viața dumnezeiască, care lucrează prin Prea Curata Stăpână, pusă astăzi în evidență, ca Maică a Stăpânului, și prin toți Sfinții și Îngerii Lui.

De aceea, când vorbim despre sfințenia Tainelor și a Slujbelor Bisericii trebuie să o înțelegem ca lucrare a lui Dumnezeu în Biserica Sa.

Căci orice înseamnă sfințire a apei, minune făcută de vreun Sfânt, Icoană făcătoare de minuni, daruri și harisme dumnezeiești sunt revărsări ale slavei Sale.

Sunt revărsări ale bogăției slavei Sale, ale luminii Sale în lume și în Biserica Sa.

Pentru că privite astfel viața Bisericii și tot binele pe care Dumnezeu îl face cu lumea și în creația Sa ne dau o perspectivă unitară asupra modului cum Dumnezeu e prezent în lume.

Dacă Îl vedem ca Izvor al vieții și al bucuriei noastre duhovnicești, atunci Îl vedem ca Dumnezeul tuturor, ca Dumnezeul care face tuturor aceleași lucruri.

Și ieșind dintr-o perspectivă subiectivistă a relației cu Dumnezeu, înțelegem că Dumnezeu Își revarsă viața Sa în toți…în toți cei care acceptă rigorile poruncilor Sale.

Pentru că apa pe care el o umple astăzi de har…e apa pe care trebuie să o simțim cu sufletul și cu trupul nostru.

E apa căreia trebuie să îi simțim tăria și sfințenia, curăția și frumusețea ei
duhovnicească.
Pentru că acest lucru trebuie să îl simțim și când ne botezăm și când suntem mirunși și când ne spovedim și când ne împărtășim și când ne cununăm și când ne hirotonim și când suntem unși la Maslu și când facem parastas și când
sfințim apa…

Întotdeauna trebuie să simțim slava lui Dumnezeu, care e prezentă în elementele
materiale care se sfințesc și se binecuvintează în Biserică.

Căci atunci, care mai e slujba, care mai e sfințirea, dacă bem Agheasmă…și nu îi simțim deloc sfințenia?

De ce nu îi simțim sfințenia?

De ce nu ne schimbă împărtășirea cu Hristos euharistic, Spovedania, Cununia,
Preoția, Maslul…dacă în toate aceste Taine Preadumnezeiești ale Bisericii coboară slava Lui?

Oare slava Lui „s-a perimat” între timp, dacă nu ne mai poate schimba dumnezeiește?

Din două una: ori nu mai coboară nimic de la Dumnezeu în slujbele Bisericii…ori coboară multă slavă dumnezeiască în toate slujbele Bisericii iar noi, de atâta infatuare, prostie, nesimțire, nu simțim nimic.

Răspunsul cu probe/ cu dovezi e următorul: în Biserica lui Dumnezeu, în Biserica Ortodoxă, slava lui Dumnezeu e la ea acasă și cei care o simt și o văd sunt umpluți de ea din belșug…pe când cei care nu își curățesc simțirile sufletului și ale trupului nu văd și nu simt nimic elocvent.

Merg în beznă, în bezna necurăției lor interioare…peste tot fiind lumină negrăită și preadumnezeiască.

De aceea, judecata lui Dumnezeu nu are loc doar la a doua Sa venire întru slavă…ci judecata Lui a început de la facerea lumii.

Pentru că tot cel care se unește cu Dumnezeu întru toate ale lui și e umplut de
sfințenia Lui…trece de partea Lui, pe când tot cel care n-are timp, n-are inimă, n-are dor veșnic pentru Dumnezeu, se consideră/ se judecă pe el însuși ca…impropriu relației cu El.

Și de aceea, El ne judecă continuu…și noi judecăm continuu ce e mai bine pentru noi, de aceea, în adâncul nostru, fără dubiu, știm ai cui suntem…

Suntem ai Lui, cu toate căderile noastre…sau profităm de toate și de toți…pentru că nu avem niciun Dumnezeu în inima noastră.

De aceea, dacă suntem ai Lui cu adevărat,zilele acestea, pline de lumina Învierii Sale, sunt zile de bucurie incomprehensibilă.

Zile în care ne gâlgâie inima de har, în care nu mai știm cum să gândim și mai grabnic binele pentru întreaga lume, în care gingășia, dulceața, sfiiciunea, frumusețea, candoarea Celui înviat din morți sunt acasă în trupul și în
sufletul nostru.

Pentru că postul cel lung, postul de până în Paști, își arată tocmai acum bogăția de har.

Cel care a postit, care s-a ascetizat, care șia domolit, cumințit, înălțat și transfigurat trupul și sufletul lui înțelege acum, cu toată ființa lui,
mântuirea postului, adică lărgimea duhovnicească, bucuria harică, profunzimea
gândurilor și a simțirilor curate.

Pentru că nicio rânduială a Bisericii nu e pur omenească, nu e un sport al trupului, ci este o iluminare a sufletului și a trupului nostru.

Contează să înțelegem esența lucrurilor Bisericii.

De ce există acel lucru în Biserică și care e scopul lui?

Iar când suntem luminați de Dumnezeu…înțelegem că toate ale Bisericii au
un scop unitar. Că toate Tainele, toate slujbele, toate dogmele, toate canoanele și rânduielile ei au un singur scop și acela e absolut împlinitor.

Iar scopul tuturor lucrurilor Bisericii, scopul vieții bisericești…e acela de a-l face pe omul credincios să fie intimul lui Dumnezeu.

Să fie un om care Îl cunoaște pe Dumnezeu și pe care Dumnezeu îl cunoaște și i
Se revelează. I Se descoperă în multe feluri și în multe momente ale vieții sale.

Fiindcă altfel, dacă Biserica, cu toate ale ei…nu te duce la Dumnezeu, nu te împrietenește cu Dumnezeu în mod real…ci doar te face cunoscut lumii…nu e diferită deloc unei organizații umane.

Care e scopul Bisericii în afara sfințirii noastre, dacă viața aceasta pământească, odată cu a doua venire a Lui întru slavă, devine o viață divino-umană transfigurată?
Căci dacă istoria nu s-ar împlini printr-o transfigurare a ei făcută de Dumnezeul nostru treimic, de Creatorul cerului și al pământului, adică al întregii existențe, și pământul ar dăinui, la nesfârșit, în forma în care se află acum…atunci Biserica, pe drept, ar fi o instituție de binefacere, de unitate socială, de viață
morală.

Însă Biserica nu are drept scop de a naște filosofi…ci de a naște Sfinți.

Adică de a naște oameni care se pregătesc continuu să trăiască, pentru veșnicie, în comuniune cu Dumnezeu și cu toți Sfinții și Îngerii Lui, în lumea transfigurată de El.

Orice eșec ontologic…este o abdicare de la traiectul nostru existențial: îndumnezeirea.

Și eșec ontologic e tot păcatul și tot comportamentul care ne deformează, interior, ființa noastră și ne face să ne îndepărtăm de intimitatea cu Dumnezeu, adică de umplerea noastră, continuu, zilnic, de slava Lui.

De aceea, știm foarte bine cine suntem și ce facem…

Căci cel care face voia lui Dumnezeu e umplut zilnic de slava Lui, de cunoașterea Lui, de toată blândețea și înțelepciunea Lui

Nu la timpul viitor…ci la timpul prezent!

Pentru că Dumnezeu răsplătește imediat, prin har, toată încercarea noastră bună de a fi cu El și toată rămânerea noastră cu El.

Și dacă, la supermarket, îți place roșia, laptele, pâinea, le pui în coș…și le iei acasă…și le mănânci, la fel e și în viața cu Dumnezeu: dacă Îl mănânci pe El atunci te umpli de slava Lui, dacă te rogi Lui te umpli de slava Lui, dacă faci
binele Lui…te umpli de virtuțile Lui. De modul Lui de a fi.

Dacă ne apropiem cu adevărat de El și El Se apropie de noi.

Dar dacă mimăm înduhovnicirea, dacă mimăm înțelepciunea, dacă mimăm
virtutea…ne alegem doar cu un teatru lamentabil.

Așa că drumul Învierii nu e lipsit de pocăință, adică de Cruce.

Ca să stăm în slava Celui înviat trebuie să fim oamenii pocăinței continue, ai vieții virtuoase continue, ai simplității interioare continue.
De aceea, Domnul să ne dăruie tuturor să fim ai Lui, să fim cu adevărat, să plesnim de bucurie și de frumusețe dumnezeiască și nu de marasm, de invidie, de răzbunare, de nesimțire…

Să fim frumoși, frumoși cu adevărat, înfrumusețați de sus, de către Dumnezeu Tatăl, prin Fiul, întru Duhul Său Cel Sfânt, acum și pentru toți vecii.

Amin!

Pr Dr Dorin Octavian Piciorus – Praedicationes vol 7

0 Shares