P

Predică la tăierea împrejur a Domnului


Iubiții mei,

La mulți ani, să aveți parte de multă bucurie și pace în viața dumneavoastră și de cât mai mult
echilibru! Echilibru în tot ceea ce faceți…
Adică urarea, e de bucurie…


Însă praznicul de astăzi, în care Domnul „a opta zi a primit a fi tăiat împrejur pentru mântuirea noastră” [otpustul praznicului], e un praznic al durerii…
Căci El răbdând suferința tăierii împrejur pentru noi „a tăiat ca un Bun greșelile” [condacul praznicului] noastre.


Și prima întrebare, știu asta…e aceasta: ce e tăierea asta împrejur, care apare în titlu?


Iar Icoana de față, respectând realismul asumării umanității de către Domnul…ne trimite, cu mare cuviință, către organul care a fost tăiat împrejur…


Pentru că acest ritual, cerut de Domnul în Fac. 17, 10 pentru bărbați [peritmhqh,setai/ să fie tăiați împrejur, cf. LXX] e făcut până azi în religia evreiască pentru pruncii de 8 zile.


Însă el a avut o profundă semnificație teologică, una profetică în Vechiul Testament, pentru că el prevestea Sfântul Botez al Noului Testament.


Sfânt Botez care taie de la noi toată răutatea Satanei, tot păcatul…


Numai că Domnul S-a circumcis pentru noi…sau în locul nostru. După cum tot pentru noi S-a botezat, ne-a binevestit, a suferit moarte și a înviat pentru noi și S-a înălțat de-a dreapta Tatălui
cu umanitatea Sa, care s-a umplut de slavă prin toate acestea…pentru ca toți să ne putem umple de slava Lui prin toate greutățile și bucuriile vieții noastre.


Așa că bucuria nu e străină de durere…


Sau bucuria nu se câștigă fără durere, fără asceză…


Iar 2020 înseamnă pentru creștinii ortodocși un nou an al ascezei lor…și nu un timp al relaxării…
Și în relație cu tăierea împrejur, când i se punea și numele pruncului, după cum I s-a rostit și
Domnului numele în Templu [cf. Lc. 2, 21]…avem noi în Molitfelnicul Bisericii Rugăciunea la însemnarea pruncului, când i se pune numele (Molitfelnic, ed. BOR 2002, p. 16- 17).


Rugăciune care nu se prea cunoaște de către creștinii noștri…


Însă la 8 zile după naștere, când pruncul nu e încă botezat, preotul trebuie să vină acasă, la prunc sau pruncul să fie adus în pronaosul Bisericii pentru a i se rosti numele înaintea Domnului.


Adică acela, pe care părinții lui i l-au pus în certificatul de naștere…
Și rugăciunea ortodoxă la punerea numelui așa începe: „Doamne, Dumnezeul nostru, Ție ne rugăm și pe Tine Te chemăm, să se însemneze lumina feței Tale peste robul Tău acesta (aici îi
pune numele) și să se însemneze Crucea Unuia-Născut Fiului Tău în inima și în cugetul lui, ca să fugă de deșertăciunea lumii și de toată vicleana uneltire a vrăjmașului și să urmeze poruncile
Tale”…


Însă, pentru că foarte mulți nu cunosc această rânduială a Bisericii, ci vin numai pentru Sfânta Agheasmă cu care se spală pruncul în primele sale zile de viață…vin cu copilul doar la Botez.


Așa că, după Agheasma din prima zi, de reținut!, în a 8-a zi de viață, copilul ortodox


trebuie să primească nume în fața Domnului, prin rugăciunea preotului și apoi, în scurt timp, să fie botezat.
Pentru că actul punerii numelui copilului e o legătură vie, duhovnicească cu primul praznic din anul civil, praznic împărătesc: tăierea împrejur a Domnului.


Când încep suferințele Domnului…
Când începe vărsarea sângelui Său celui preascump pentru noi…


Și, totodată, punerea numelui de către preot…e primul contact fizic cu cel care va deveni
membru rațional al Bisericii lui Hristos…și pregătire pentru Dumnezeiescul Botez.


Pentru că arătăm că pruncul, care a primit nume de la Hristos…va fi și botezat întru El.


Și cel mai bine e să avem nume de la El!
Nume care să semnifice darurile Sale, care să indice o relație personală cu El, cu Maica Lui, cu Sfinții Lui…și să nu avem drept prenume nume de țări, de băuturi, de păcate…

Pentru că numele ortodoxe spun ceva despre Dumnezeu sau despre o virtute anume.
Spre exemplu: Maria = doamnă,împărăteasă, stăpână; Teodor = darul lui Dumnezeu; Andrei = bărbătos, plin de bărbăție; David = cel iubit; Iona = porumbel; Atanasie = cel fără de moarte; Anastasia = înviere; Anghel = înger; Mihail = Cine este ca Dumnezeu?; Gavriil = omul lui Dumnezeu sau Dumnezeu este puternic; Daniel = Dumnezeu este Judecătorul meu; Evdochia = bună voire…


Și numele ortodoxe sunt toate numele de Sfinți și din Răsărit și din Apus…iar dacă i-am cunoaște pe Sfinții lui Dumnezeu am ști să le punem nume copiilor noștri…


Așadar astăzi, în prima zi a anului calendaristic…retrăim durerea Domnului pentru mântuirea noastră și totodată bucuria Botezului nostru.
Pentru că praznicul de azi se continuă în cel al Botezului Domnului ca unul care a fost
împlinirea lui profetică.
Și dacă acum Îl vedem pe Domnul prunc de 8 zile…la Botez Îl vom vedea matur, gata să primească pentru noi curățirea de păcate.
Și să fie și pentru noi ziua de azi și fiecare zi a noastră pe pământ…o zi a curățirii de păcate!
Pentru că numai curățiți de păcatele noastre putem trăi noutatea duhovnicească a vieții cu
Dumnezeu.


Și când dorim altora mulți ani, multă sănătate, bucurie, împlinirea tuturor dorințelor…când ne rugăm astfel pentru ei…spunem de fapt ca Domnul să îi umple de slava Sa…care e bucuria, sănătatea, viața și nemurirea noastră.


La mulți ani și Dumnezeul nostru treimic să fie bucuria și viața noastră!

Amin.

Pr Dr Dorin Octavian Piciorus – Praedicationes vol 6

47 Shares