Când privesc cerurile – lucrarea mâinilor Tale – luna si stelele pe care le-ai făcut,
îmi zic: „Ce este omul ca să te gândesti la el? Si fiul omului ca să-l bagi în seamă?“ (Psalmul8:3,4)

Astăzi, cunostinţele noastre despre cerul înstelat au crescut considerabil, pentru că telescoape
uriase măresc de un milion de ori capacitatea noastră de a vedea Universul, iar sateliţii fotografiază
planeta Pământ în călătoria lor prin spaţiul extraterestru. În consecinţă, si noi putem fi tentaţi să ne
punem aceeasi întrebare ca David: „Cum poate un Dumnezeu care a creat toate acestea să se intereseze
de o fiinţă neînsemnată ca mine?“

Din fericire, era telescopului este si era microscopului. Astăzi stim că mai există si o lume în
miniatură, care nu poate fi văzută decât la microscop si care este tot atât de incredibilă ca nemărginirea
spaţiului extraterestru. Nici lumina nu are capacitatea de a ne dezvălui secretele acestei lumi văzute la
microscop. Ceea ce scapă ochiului cercetătorului în laboratorul tradiţional, poate fi văzut la microscopul
electronic, care ne dezvăluie mai mult din frumuseţea, creaţia, legile si puterea întrupate în lumea noastră
infinitezimală.

Asa că, dacă te întrebi dacă Dumnezeu este preocupat de o persoană atât de mică cum esti tu, ia
aminte la fizica nucleară care îţi explică cât sunt de importante lucrurile mici pentru conservarea
întregului Univers. Separă un neutron de un proton dintr-un atom doar cu a douăsprezecea parte dintr-un
trilion dintr-un centimetru si, în loc ca materia să fie o masă solidă bine legată, lumea se va împrăstia
printr-o explozie nucleară cosmică. Da, pentru Dumnezeul Creaţiei, lucrurile mici sunt tot atât de
importante ca cele mari.

Este reconfortant să stii că atunci când pui întrebarea: Ce este omul ca Tu să te gândesti la el?,
nu dimensiunile omului îi determină valoarea. Dimpotrivă, valoarea noastră personală în faţa lui
Dumnezeu, este dată de cu totul alţi factori. Iar Dumnezeu ne-a dezvăluit motivul pentru care avem
valoare în ochii Lui pentru care suntem preţiosi în ochii Lui.

Desi creaţia în sine vorbeste despre un Dumnezeu al creaţiei, legii si puterii, Dumnezeu a ales un
alt mod de a se revela pe Sine ca Dumnezeu al dragostei si milei infinite, ca Unul care nu doreste altceva
decât binele nostru suprem. Dar, dacă doresti să găsesti un astfel de Dumnezeu, este imperios necesar ca
ghidul tău spiritual să fie demn de toată încrederea.

Richard A. Bennet – Cautarea lui Dumnezeu

0 Shares