„Întâi de toate, pocăința”

– Cum să-L simțim mai puternic, mai viu pe Hristos în viața noastră?

 

– Mântuitorul Hristos, când a început să predice, a spus: „Pocăiți-vă, că s-a apropiat Împărăția

Cerurilor”. El a adus Împărăția Cerurilor pe pământ și El vine cu Împărăția Cerurilor în noi

atunci când ne pocăim, când ne punem în ascultare de voia Lui. Deci, întâi de toate, pocăința;

întâi de toate, schimbarea vieții, de la faptele cele rele la iubirea de Dumnezeu și de semeni.

 

Apoi, să-L chemăm pe Domnul mereu în viața noastră, căci El Însuși a zis „fără Mine nu

puteți face nimic” Ioan 15:5. Să ne hrănim sufletele cu rugăciunea, cu dialogul viu cu Dumnezeu,

pentru că nu numai noi Îi adresăm cuvinte Mântuitorului Hristos, sau Maicii Domnului

și Sfinților, ci și Ei ne răspund; dar Ei ne răspund într-o adiere lină.

 

Câteodată hărmălaia din gândurile noastre nu ne permite să auzim și Glasul de sus, Glasul lui Dumnezeu, glasul Îngerului păzitor. Avem impresia că numai noi trebuie să vorbim în timpul rugăciunii, dar ne răspunde și Dumnezeu, însă într-un ton lin. Și pentru asta trebuie să ne liniștim

și să ne așezăm cu pace la rugăciune, cum ne învăța Părintele Sofian, după ce am citit din

Evanghelia Mântuitorului.

 

Trebuie să-L cunoaștem pe Hristos, să înțelegem voia Lui, să facem un efort și rațional și să ne hrănim cu cuvintele Lui, să citim Sfânta Scriptură – oamenii nu mai citesc astăzi Sfânta Scriptură sau, dacă o citesc, cum sunt neoprotestanții, o interpretează greșit, după capul lor. Noi trebuie să ne hrănim cu Cuvântul lui Dumnezeu.

 

De asemenea, să ne unim cu Hristos în Sfintele Taine: în Taina Spovedaniei, în Taina Sfintei Împărtășanii, în rugăciunile liturgice de la Sfântul Maslu și de la celelalte slujbe, apoi în rugăciunile personale, în viața curată.

Atitudinea noastră de oameni smeriți și mulțumitori față de Dumnezeu va atrage harul lui Dumnezeu – căci Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă, iar celor smeriți le dă har cf. Iacov 4:6. De aceea trebuie să începem cu pocăința, să continuăm cu credința și să împlinim credința în fapte bune și să ne unim

cu Mântuitorul în Sfintele Taine ale Bisericii.

0 Shares