Dumnezeu pe pămant S-a arătat 1 min read

Am fost cumpăraţi cu Sange scump (1 Petru 1, 18-19).

Pentru aceasta Dumnezeu pe pămant S-a arătat (Baruh 3, 38).

Pentru tine, omule, Dumnezeu pe pămant S-a arătat şi nu avea unde să-Şi plece capul (Luca 9, 58).

Vai, ce minune! Judecătorul vine să fie judecat pentru cei vinovaţi!

Viaţa gustă moarte!

Ziditorul este pălmuit de făptura Lui!

Cel ce nu poate fi privit de Serafimi este scuipat de rob, gustă oţet şi fiere, este împuns cu suliţa, este pus în mormant!

Şi tu, spune-mi, te trandăveşti, dormi, dai din umeri cu dispreţ, omule? Nu ştii că, de ţi-ai vărsa sangele tău pentru El, nici aşa n-ai făcut ce erai dator să faci, căci altul e sangele Stăpanului şi altul sangele robului?!

Pocăieşte-te şi întoarce-te înainte de ieşirea sufletului, ca nu cumva să vină moartea şi tot leacul pocăinţei să fie fără de folos!

Că aici, pe pămant, are putere pocăinţa, şi numai aici.

În iad n-are nici o putere.

Să căutăm pe Domnul cîa avem timp! Să facem binele, ca să scăpăm de iadul cel fără de sfarşit ce va să fie şi să ne învrednicim de Împărăţia Cerurilor, cu harul şi iubirea de oameni a Domnului nostru Iisus Hristos, Căruia slava şi puterea în vecii vecilor! Amin!

Bibliografie: din Omiliile despre pocăinţă ale Sfantului Ioan Gură de Aur,

Cartea săptămânii

Cele șapte cuvinte către tineri - Părintele Gheorghe Calciu

 

"Tu, prietenul meu, esti unicul purtator al indumnezeirii tale in Iisus Hristos si ridici cu tine intreg neamul acesta romanesc spre culmile propriei sale invieri."

libris.ro

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

comments