D

Dumnezeu pe pămant S-a arătat 

Am fost cumpăraţi cu Sange scump (1 Petru 1, 18-19).

Pentru aceasta Dumnezeu pe pămant S-a arătat (Baruh 3, 38).

Pentru tine, omule, Dumnezeu pe pămant S-a arătat şi nu avea unde să-Şi plece capul (Luca 9, 58).

Vai, ce minune! Judecătorul vine să fie judecat pentru cei vinovaţi!

Viaţa gustă moarte!

Ziditorul este pălmuit de făptura Lui!

Cel ce nu poate fi privit de Serafimi este scuipat de rob, gustă oţet şi fiere, este împuns cu suliţa, este pus în mormant!

Şi tu, spune-mi, te trandăveşti, dormi, dai din umeri cu dispreţ, omule? Nu ştii că, de ţi-ai vărsa sangele tău pentru El, nici aşa n-ai făcut ce erai dator să faci, căci altul e sangele Stăpanului şi altul sangele robului?!

Pocăieşte-te şi întoarce-te înainte de ieşirea sufletului, ca nu cumva să vină moartea şi tot leacul pocăinţei să fie fără de folos!

Că aici, pe pămant, are putere pocăinţa, şi numai aici.

În iad n-are nici o putere.

Să căutăm pe Domnul cîa avem timp! Să facem binele, ca să scăpăm de iadul cel fără de sfarşit ce va să fie şi să ne învrednicim de Împărăţia Cerurilor, cu harul şi iubirea de oameni a Domnului nostru Iisus Hristos, Căruia slava şi puterea în vecii vecilor! Amin!

Bibliografie: din Omiliile despre pocăinţă ale Sfantului Ioan Gură de Aur,

6 Shares