C

Cuvânt la împuţinarea sfinţilor

Mă doare inima, pătimeşte sufletul meu şi cele dinăuntru ale mele se sfâşie! De unde să iau lacrimi, de unde să iau frângere de inimă şi suspinuri ca să plâng după vrednicie, că am rămas orfani şi s-a împuţinat sfinţenia dintre noi?

Văd, Stăpâne, că pe Sfinţii Tăi, cum se ia aurul ales, îi iei din lumea aceasta deşartă la odihna vieţii veşnice.
Văzând roadele bine coapte, lucrătorul de pământ sârguieşte să le culeagă, ca să nu sufere vătămare: şi Tu, Mântuitorule, îi culegi pe cei aleşi, care cu dreptate se ostenesc.
Iar noi, cei leneşi şi slabi cu voia, stăruim în învârtoşarea noastră şi roada noastră rămâne întotdeauna nepârguită, fiindcă nu ne hotărâm să ne ostenim, fără a ne cruţa pe noi înşine, ca să ne pârguim în faptele cele bune şi să fim adunaţi pe drept în jitniţa vieţii.

„Vai mie, vai!” spune, suflete, şi plângi, rămânând aşa curând lipsit de Părinţii cei desăvârşiţi şi de drepţii nevoitori.

Unde sunt Părinţii noştri?

Unde sunt Sfinţii?

Unde sunt privighetorii?

Unde sunt trezvitorii?

Unde sunt smeriţii?

Unde sunt blânzii?

Unde sunt cei ce se liniştesc?

Unde sunt înfrânaţii?

Unde sunt cei cu inima înfrântă, care în rugăciune curată stăteau înaintea Domnului ca
nişte îngeri ai lui Dumnezeu?

S-au mutat de aici la Cel Sfânt, având candelele aprinse.

Vai nouă! În ce vremuri trăim?

În ce adânc al răutăţilor am ajuns?

Părinţii noştri au intrat în limanul vieţii, ca să nu vadă necazurile şi smintelile care ne ajung pentru păcatele noastre.

Ei se încununează, iar noi dormităm, dormim şi ne facem voile.

Doamne, fie-Ţi milă de noi! Trezeşte gândurile noastre care se învârt în deşertăciune.

Dăruieşte- ne frângere de inimă şi lacrimi, ca să se lumineze cu ele întrucâtva orbirea inimii noastre şi să
putem vedea calea pe care au mers Părinţii noştri în urma Ta.

Dăruieşte-ne dorinţa şi puterea de a merge pe aceeaşi cale, ca împreună cu dânşii să primim şi noi partea celor mântuiţi, întru slava numelui Tău.

Sfântul Teofan Zăvorâtul- “Psaltire, sau cugetari evlavioase si rugaciuni scoase din facerile Sfantului Efrem Sirul si asezate dupa randuiala Psalmilor lui David“

0 Shares