“Atât cât aveţi putere, iubiţi rugăciunea”

“Modul de vieţuire care face să se împlinească persoana umană este viaţa lăuntrică, este
întoarcerea cu privirea spre lăuntrul fiinţei, este rugăciunea minţii. Şi, aşa cum spune cuviosul
părintele nostru contemporan, Iosif Isihastul Vatopedinul, omul şi în mod special călugărul, să se îndeletnicească cu această lucrare lăuntrică.

Urmând cuvântul proorocului David: “Căutaţi şi vedeţi că Eu sunt Dumnezeu!”.

Într-una dintre arătările de după moarte ale părintelui Iosif unui călugar evlavios, i-a spus că
mântuirea oamenilor, mântuirea omenirii constă în săvârşirea corectă a acestei lucrări a minţii.
De aceea, mesajul pe care vi-l aducem de la Sfântul Munte este acest îndemn: atât cât puteţi,
săvârşiţi rugăciunea Domnului.

Deoarece, din nefericire, astăzi oamenii pierd foarte mult timp cu nimicuri. Cei mai mulţi dintre
noi, cei mai mulţi oameni se vaită permanent că nu le ajunge timpul, că nu au timp.
Şi dacă am face un “control” al felului în care îşi consumă, îşi petrec timpul, am vedea că petrec
foarte mult timp ocupându-se cu lucruri de nimic.

De aceea, fraţii mei, atât cât puteţi, atât cât aveţi putere, iubiţi rugăciunea!

Pentru că rugăciunea este modul în care dumnezeiescul har sălăşluieşte în inima omului.

Problemele, în viaţa omului, s-au înmulţit foarte mult, şi aceasta se datorează faptului
că oamenii s-au îndepărtat de vieţuirea după Evanghelia Mântuitorului. Şi se află de
aceea sub o presiune negativă permanentă. Sunt tulburaţi permanent. Nu au pace înlăuntrul
lor. Şi aceasta pentru că numai Hristos este pacea noastra, dupa cum ne spune Sfântul Apostol
Pavel.

Iar problemele din viaţa noastră nu se rezolvă numai prin a ne gândi la ele, ci se rezolvă când ne rugăm pentru ele. De aceea, atât cat ne stă în putinţă,să fim înlăuntrul Bisericii.

“Asa cum nu renunţăm la ştiinţa medicală pentru faptul că există şi medici slabi, tot aşa, nu
trebuie să renunşăm la Biserica lui Hristos pentru că există slujitori nevrednici în slujba
Bisericii”. Să nu uităm că din primii membri ai Bisericii, care au fost cei doisprezece apostoli,
între ei a fost şi fiul pierzării.

Dar, cu toate acestea, ştim cu totii, după făgăduinţa Domnului nostru Iisus Hristos, că porţile
iadului nu vor birui Biserica lui Hristos”.

Avva Efrem Vatopedinul

1 Shares