Nimic nu este mai mare decât o inimă curată, pentru că o astfel de inimă devine tronul lui Dumnezeu. Există ceva mai glorios decât tronul lui Dumnezeu? Bineînțeles că nu. Astfel spune Domnul pentru cei care au o inimă curată: „Eu voi locui în ei și voi umbla în ei; și voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul Meu „(2 Corinteni 6:16). Deci cine este mai fericit decât acești oameni? Și ce bine sunt fără ele? Nu sunt toate binecuvântările și toate darurile Duhului Sfânt în sufletele lor binecuvântate? Ce altceva ar lipsi? Nimic, cu adevărat nimic! Pentru că ei au în inima lor cel mai mare bine – Dumnezeu Însuși!

Cât de greșite sunt acei oameni care caută fericirea în afara ei – în țări străine și călătorii, în bogăție și în glorie, în posesiuni și plăceri mari, în plăceri și abundență și în lucruri goale care au amărăciune în capătul lor! Construirea unui turn de fericire în afara inimii noastre este ca și cum am construi o casă într-un loc care este supus unor cutremure permanente. Curând, o astfel de clădire se va prăbuși …

Frați și surori! Fericirea este în noi, iar cel care a înțeles acest lucru este fericit. Testați-vă inima și respectați starea sa spirituală. Poate că îndrăzneala se pierde înaintea Domnului? Poate constiinta condamna pentru incalcarea poruncilor Sale? Poate că te denunță pentru nedreptate, pentru minciună, pentru nerespectarea obligațiilor față de Dumnezeu și față de aproapele nostru? Provocarea, poate, răul și pasiunea ți-au umplut inima; Poate că a evitat pe drumul curbelor și impracticabile …

Din păcate, cel care și-a lăsat inima nesupravegheat a pierdut toate binecuvântările sale și a căzut în multe rele. El a alungat bucuria și a fost plin de amărăciune, tristețe și suferință spirituală. El a expulzat lumea și a câștigat depresie, anxietate și groază. A lăsat iubirea și a găsit ura. Și în cele din urmă, el a expulzat toate darurile și roadele Duhului Sfânt, pe care le-a dobândit la botezul său, și a devenit ca toate atrocitățile care fac o persoană mizerabilă și blestemată.

Frați și surori! Dumnezeul plin de milă dorește fericirea pentru noi toți atât în ​​această viață, cât și în viața viitoare. Pentru aceasta, El a întemeiat Biserica Lui sfântă pentru a ne curăța de păcat, pentru a ne sfinți, pentru a ne împăca cu El și a ne da o binecuvântare cerească.

Biserica are întotdeauna deschise brațe pentru noi. Să ne grăbim mai degrabă în noi toți, a căror conștiință este împovărată. Grăbește – și Biserica va ridica povara poveririi noastre, ne va da îndrăzneală lui Dumnezeu, ne vom umple inimile cu fericire și fericire.

 

Sf Nectarie de la Eghina

0 Shares