E

Evanghelia „Împărăţiei Cerurilor”

Prima parte a „Predicii de pe Munte” o putem intitula Proclamarea împărăţiei Cerurilor, şi aceasta are două subdiviziuni: partea narativă, cuprinsă în capitolele 3 şi 4 şi discursul evanghelic, cuprins în capitolele de la 5 până la 7.

Adică prima parte istoriseşte ce s-a întâmplat, ce-a făcut Domnul Iisus Hristos, iar a doua parte expune învăţătura Domnului Iisus Hristos, doctrina cea nouă, vestea cea bună, Evanghelia „Împărăţiei Cerurilor”.

E importantă Proclamarea Împărăţiei Cerurilor pentru că, la urma urmelor, tot creştinul preocupat de cele sfinte doreşte să ajungă în „Împărăţia Cerurilor”.

Or, în Evanghelia de la Matei, în capitolul 3, se proclamă tocmai „Împărăţia Cerurilor”.

Iată textul:

În zilele acelea, a venit Ioan Botezătorul şi propovăduia în pustia Iudeii spunând:

„Pocăiţi-vă căci s-a apropiat Împărăţia Cerurilor”.

El este acela despre care a zis prorocul Isaia: Glasul celui ce strigă în pustie: „Pregătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările Lui”. Iar Ioan avea îmbrăcămintea lui din păr de cămilă şi cingătoare de piele în jurul mijlocului, iar hrana lui erau lăcuste şi miere sălbatică. Atunci a ieşit la el Ierusalimul şi toată Iudeea şi toată împrejurimea Iordanului şi erau botezaţi de către el în râul Iordan, mărturisindu-şi păcatele. Dar văzând Ioan pe mulţi din farisei şi saduchei venind la botez, le-a zis: „Pui de vipere, cine va arătat să fugiţi de mânia ce va să fie?

Faceţi deci roadă vrednică de pocăinţă şi să nu credeţi că puteţi zice în voi înşivă: „Părinte avem pe Avraam”, căci vă spun că Dumnezeu poate şi din pietrele acestea să ridice fiii lui Avraam.

Iată, securea stă la rădăcina pomilor şi tot pomul care nu face roadă bună se taie şi se aruncă în foc. Eu unul vă botez cu apă spre pocăinţă, dar Cel ce vine după mine este mai puternic decât mine, Lui nu sunt vrednic să-I dezleg încălţămintea. Acesta vă va boteza cu Duhul Sfânt şi cu foc.

El are lopata în mână şi va curăţi aria Sa şi va aduna grâul în jitniţă, iar pleava o va arde cu foc nestins”. În acest timp a venit Iisus din Galileea la Iordan la Ioan ca să se boteze de către El.

Ioan însă îl oprea zicând: „Eu am trebuinţă să fiu botezat de Tine şi Tu vii la mine?” Şi răspunzând Iisus i-a zis: „Lasă acum, că aşa se cuvine nouă să împlinim toată dreptatea”. Atunci l-a lăsat, iar botezându-Se Iisus, când ieşea din apă, îndată cerurile s-au deschis şi Duhul lui Dumnezeu s-a văzut pogorându-se ca un porumbel şi venind peste El. Şi iată glas din ceruri zicând: „Acesta este Fiul Meu cel iubit, întru care am binevoit”.

Ioan Botezătorul, Înaintemergătorul Domnului, ascet prin excelenţă, pregătit în pustie pentru această misiune, fusese înştiinţat de Duhul Sfânt că Cel peste care se va coborî, El, adică Duhul Sfânt, este Cel Care va boteza cu Duh Sfânt şi cu foc.

Ioan a venit la Iordan şi pregătea lumea pentru vremea lui Mesia, pentru vremea când va veni Hristos.

Botezul lui Ioan era botez cu apă.

Botezul creştin va fi întemeiat mai târziu de Domnul nostru Iisus Hristos după Înviere, când va trimite pe apostoli în toată lumea să propovăduiască Evanghelia şi să boteze în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.

Veneau mulţimile din Ierusalim să se boteze. Văzându-i pe farisei şi saduchei că n-au sinceritate în pocăinţa lor, Ioan Botezătorul îi mustra: „Pui de vipere, cine va învăţat să fugiţi de mânia viitoare?”

Trebuie elucidată, referitor la preocuparea oamenilor de atunci şi de acum, noţiunea de pocăinţă.

Ce este pocăinţa?

Nicidecum a te „pocăi”, nu înseamnă a îmbrăţişa o altă confesiune în locul celei ortodoxe.

Pocăinţa este un cuvânt slav; în limba română, pocăinţă, vine de la: pacaianie, a-ţi părea rău. Însă în greacă acest cuvânt se traduce cu metanoia, adică a-ţi schimba felul de a gândi, de a vorbi şi de a trăi.

În acest sens, dă o definiţie pocăinţei Sfântul Ioan Damaschinul: „Pocăinţa este întoarcerea cu părere de rău şi cu lacrimi de la păcat la virtute şi de la diavolul la Dumnezeu”.

 

Aceasta este pocăinţa pe care o propovăduia Sfântul Ioan Botezătorul: „Pocăiţi-vă, căci s-a apropiat Împărăţia Cerurilor”.

Adică schimbaţi-vă viaţa, că iată vine Împăratul, vine Hristos, vine Cel ce deschide Împărăţia Cerurilor.

Arh AndreiAndreicut – Morala Imparatiei

 

4 Shares