Ce este viata vesnica?

Și aceasta, afti, este viața veșnică ca să Te cunoască…   Ghinosco înseamnă a cunoaște în limba greacă. A Te cunoaște în sensul de a avea o comuniune cu Tine, o împărtășire reală cu Tine.  …

Citeste articolul

Postul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel

Postul rămâne auxiliarul privilegiat şi chiar indispensabil al pocăinţei. Fără post, adică fără participarea trupului la efortul convertirii şi întoarcerii lăuntrice întreprinse în timpul celor 40 de zile, metanoia ar rămâne zadarnică. „Postul — spune Sfântul…

Citeste articolul

Evanghelia „Împărăţiei Cerurilor”

Prima parte a „Predicii de pe Munte” o putem intitula Proclamarea împărăţiei Cerurilor, şi aceasta are două subdiviziuni: partea narativă, cuprinsă în capitolele 3 şi 4 şi discursul evanghelic, cuprins în capitolele de la 5 până…

Citeste articolul

Folosul citirii Scripturilor

Folosul citirii Scripturilor ni-l arată Sfântul Ioan Damaschinul: ”Întocmai ca un copac sădit la izvoarele apelor, tot astfel şi sufletul udat cu dumnezeiasca Scriptură se îngraşă şi dă rod copt, credinţa ortodoxă. Se împodobeşte cu frunze…

Citeste articolul

Cuvant despre iubire…

Legăturile personale dintre oameni în lumina legăturii noastre cu Dumnezeu. Singurul cuvânt pentru care omul merită să trăiască şi care dă sens vieţii sale este iubirea. Desigur iubirea omenească obişnuită se deosebeşte întru-totul de iubirea dumnezeiască…

Citeste articolul

Iubirea nu satură pe nimeni

Iubirea nu satură pe nimeni, niciodată.      Deci poate fi fără de sfârşit; şi de aceea poate fi şi fără de început. Iubirea fara de început si fără de sfârşit dă o mulţumire deplină existenţei, deci o…

Citeste articolul

Predică la praznicul Prea Sfintei Treimi

Iubiții mei, dacă ne sărbătorim ziua de naștere cu multă atenție…cum să nu prăznuim astăzi dumnezeiește, când Dumnezeul nostru treimic e în centrul atenției noastre liturgice?   Căci dacă Cincizecimea, ieri, ne-a arătat că odată cu Pogorârea…

Citeste articolul

S.O.S

Când un vapor aflat în largul oceanului este în primejdie de a se scufunda, el trimite înștiințări în toate părțile spre a i se veni în ajutor. Vestitele litere S.O.S., care se transmit prin telegraf sau…

Citeste articolul

M-am întors să văd glasul

M-am întors să văd glasul care îmi vorbea… Şi când m-am întors am văzut şapte stele… Cum să vezi un glas care îţi vorbeşte? Aici este taina cunoaşterii adevărului. Trebuie să ştii să vezi glasul, nu…

Citeste articolul

O duminică a Crezului ortodox

Iubiții mei, Hristos S-a înălțat!… Și mărturisirea noastră ortodoxă subliniază faptul că El Însuși…și nu ajutat de cineva S-a înălțat de-a dreapta Tatălui… Căci astfel a fost și Învierea Lui: act de putere dumnezeiască… Însă înălțarea Lui…

Citeste articolul

Predică la Înălțarea Domnului

A 4-a cântare de la Litia praznicului de față ne vorbește, la modul cuprinzător, despre prăznuirea de azi: „Cânt Te-ai suit pe Muntele Măslinilor, Hristoase, ca să împlinești bunăvoința  Tatălui, Îngerii cei din ceruri s-au uimit …

Citeste articolul

Hristos S-a înălțat! De ce S-a înălțat Domnul?

Hristos S-a înălțat!… de-a dreapta Tatălui Său… Iar prima cântare de la Vecernia Mare…leagă imediat Înălțarea Domnului de viitorul praznic, spunând: „Domnul S-a înălțat la ceruri ca să trimită lumii pe Mângâietorul” [Penticostar, ed. BOR 1999,…

Citeste articolul

În ce constă adevărata pocăinţă

Adevărata pocăinţă constă nu numai în a-ţi mărturisi sincer păcatele tale părintelui duhovnic, ci şi în a nu te mai întoarce la ele. Şi nu numai să nu te întorci la păcate, dar să şi plîngi…

Citeste articolul

Predică la Duminica a 6-a după Paști

Iubiți frați și surori întru Domnul, vă mărturisesc și acum, cu aceeași bucurie sfântă: Hristos a înviat!   Pentru că Învierea Domnului e mărturisirea adevărului și a bucuriei de adevăr pe care noi ne clădim viața.…

Citeste articolul