Lumea piere. Piere în căutarea iubirii. Ti­neretul este bolnav de pustietatea acestei lumi. Drogurile, alcoolul, legăturile intime dezordo­nate, războaiele, consumerismul, toate acestea ne fac nesimţitori, dar nu ne dau iubire.

Ce să facem? Trebuie să învăţăm să iubim.

Suntem da­tori să iubim oamenii, pentru Dumnezeu, pentru noi. Haideţi să o facem!

Niciodată nu Il vom întâlni pe Dumnezeu, dacă nu vom învăţa să ne iubim aproapele.

Nu să-l tolerăm, ci să-l iubim.

Asta este dificultatea! Dar asta e şi rezolvarea!

Cum să învăţăm să iu­bim? Prin împlinirea legii lui Dumnezeu.

Fără acest lucru este imposibil să atingi starea de dragoste. Este foarte greu să înţelegi ce înseam­nă iubirea, neavând un bun exemplu. Dar noi avem exemplul cel bun, putem să-L privim pe Domnul. Însă privindu-L noi spunem: „Păi, El este Dumnezeu, eu nu sunt.” Deşi El a devenit om întru totul, în afară de păcat. S-a făcut om, pentru ca noi să devenim liberi.

Ce să facem deci şi cum? Ce credeţi? Rugăciu­nile noastre sunt auzite? Când stăm în faţa icoa­nelor în chilie sau acasă, sau în biserică, oriunde, şi există o persoană pe care nu o iubim, ce credeţi? El ne aude rugăciunile? Căci El nu are nevoie nici de cuvinte, nici de prinosuri. El are nevoie de noi! Pentru că El ne iubeşte. Noi – numai noi şi nimeni altcineva – putem să schimbăm ceva!

S-a observat că nu putem să iubim, dacă nu am fost iubiţi. Dar noi – noi toţi – am fost şi sun­tem iubiţi. Altfel nu am mai fi existat. Înseamnă că şi noi putem să iubim.

Este imposibil să iubeşti, dacă nu ai fost ier­tat.

Dar noi toţi suntem iertaţi, pe toţi ne-a iertat Domnul.

Este imposibil să iubim, dacă nu iertăm.

Aceasta este rădăcina tuturor nenorocirilor noas­tre! Dacă nu iertăm, nu putem să iubim.

Iar dacă nu putem să iubim, nu vom fi iertaţi.

Asta este re­zolvarea tuturor nenorocirilor noastre, nu-i aşa? Duhul păcii vine de la Domnul, nu este determi­nat de ceea ce facem. Şi singurul mijloc de a fi cu El este de a-L iubi pe El şi pe aproapele.

Măsura în care îl iubim pe El şi pe aproapele este şi măsu­ra păcii pe care o avem în interiorul nostru.

Pr. Ioachim Parr – Să nu preferi nimic iubirii lui Hristos vol II

36 Shares