M

Mirajul sexualitatii

Gândurile cele mai ispititoare sunt cele ale sexualitãtii. De aceea, în rugãciunea pe care o facem seara înainte de culcare, zicem: „si
ne dã nouã Stãpâne, celor ce mergem spre somn, odihnã trupului si sufletului, si ne pãzeste pe noi de toatã întunecata
si cea de noapte patimã a dulcetii. Conteneste întãrâtãrile
patimilor, stinge sãgetile vicleanului cele aprinse si pornite
asupra noastrã cu viclesug […]”.
Sfintii Pãrinti numesc aceste pãcate ale sexualitãtii „patima dulcetii”. Este deci o patimã „dulce” care vine prin sãgetile vicleanului, „aprinse si pornite asupra noastrã cu viclesug”. Prin urmare, sunt multi care nu luptã împotriva acestui pãcat, pentru cã este „dulce”, adicã foarte ispititor.

Nici împãratul David si nici înteleptul Solomon n-au rezistat acestei ispite. De aceea, trebuie sã ne îndepãrtãm de femeia ispititoare, nu sã luptãm împotriva ei. Iar Dumnezeu nu ne va pãrãsi.
Sunt unii care, nefiind instruiti la timp, au înteles mai târziu acest lucru. Dar mai sunt si altii, care îl cunosc din
tinerete si totusi nu numai cã nu se feresc de femeia ispititoare, ci se si desfãteazã cu ea, sãvârsind adulter mai întâi în gândul lor, apoi în inima lor, iar mai târziu, în chiar trupul lor.

Ce rãspuns vor da la judecata lui Dumnezeu? Sã nu uitãm cã Dumnezeu ne-a lãsat sã alegem a face, în deplinã libertate, binele sau rãul, dupã care vom fi judecati.
Din nefericire, bogãtia si luxul, dupã care aleargã multi, deschid multora calea spre acest pãcat. Este bine sã nu uitãm cã în Psalmul 36, 16 este scris: „Mai bun este puþinul celui drept, decât bogãþia multã a pãcãtosilor”.
Mai sunt si alte feluri de pãcate sexuale, cum sunt cele ale sexualitãtii nefiresti (malahie, sodomie, raporturi sexuale orale etc.), pãcate ce trebuie mãrturisite la preotul duhovnic.
Sunt unii care, din rusine sau din fricã, nu-si spun toate pãcatele la spovedanie, nedându-si seama de gravitatea consecinþelor.
Acestia se împãrtãsesc cu nevrednicie.

Sfântul Apostol Pavel avertizeazã zicând: „…cel ce mãnâncã si bea cu nevrednicie, osândã îsi mãnâncã si bea, nesocotind Trupul Domnului” (1 Corinteni 11, 29).
Pentru cã sunt multi (mai ales tineri) dezorientati, libertini, dorim sã le recomandãm cãrtile pe care le considerãm cele mai
necesare si sã citãm capitolele si versetele cele mai importante din Noul Testament pentru întelegerea clarã a celor relatate. Sã
nu se îndoiascã nimeni de cele scrise în Noul Testament, fiindcã au fost scrise de cãtre Sfintii Apostoli si Evanghelisti cu
pretul vietii lor. Sã fie citite cu atentie si cu luare aminte, cãci Domnul nostru Iisus Hristos a zis: „De n-as fi venit si nu le-as
fi vorbit, pãcat nu ar avea; dar acum n-au cuvânt de dezvinovãtire pentru pãcatele lor” (Ioan 15, 22). Si sã nu uitãm cã Domnul a mai spus: „Cerul si pãmântul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece” (Matei 24, 35).
Pentru o întelegere bunã a celor relatate, recomandãm cãrtile:
Paza celor cinci simturi si Rãzboiul nevãzut, ambele scrise de cãtre Nicodim Aghioritul, care ne învatã amãnuntit cum sã
luptãm cu ispitele din lume si cu patimile din noi.
De asemenea, recomandãm cartea Gândurile si înfruntarea lor, de Ieromonahul Benedict Aghioritul, tradusã din limba
greacã de Stefan Lacoschitiotul, de la Schitul Lacu, din Sfântul Munte Athos, în anul 2000.

0 Shares