Dacă veți cere ceva de la Mine cu credință, vă voi da exact ceea ce voiți. Unul care se roagă astfel, orice ar cere de la Dumnezeu, Dumnezeu îi va da.

Un om care îți spune, mă rog și nu primesc răspuns, un om care cere de la Dumnezeu și nu primește este un om vrednic să-l plângi ca pe un mort! Dar mortul poate să fie viu în Domnul, ochii lui pot să vadă raiul, în timp ce acest nenorocit este un mort viu. El însuși este o rană, un întreit val, o pierzanie pentru tine. Să vorbești cu Dumnezeu care ascultă toate și să nu te audă pe tine? Dar ce nenorocire mai mare decât asta poate fi?

Când se întâmplă aceasta înseamnă fie că am cerut rău, fie că „nu știți ce cereți”. Nu știm ce cerem. De obicei, cele mai multe cereri ale oamenilor sunt foarte nefolositoare.

Poate cineva să spună: „Dă-mi, Dumnezeule al meu, sănătate”. Și Dumnezeu îi răspunde: „Bre creștine al meu, îți răspund și ție cum i-am răspuns apostolului Pavel: „îți este de ajuns harul Meu”. Dacă îți iau această boală nu mai ai nimic ca să te mântuiești. Vei fi numai gunoi, fără nici o frumusețe în tine”.

Zice celălalt: „Fă-mă monah”. „Bre, dacă te fac monah, viața ta va fi nefericită, melancolică, învăluită de întreite valuri, și nu vei putea să-ți târăști picioarele, fiindcă singura coacere care poate avea loc înlăuntrul tău, este coacerea ego-ului tău, a ceea ce ți-ai pus tu în minte.

Caută-Mă pe Mine, caută cerul, caută dreptatea lui Dumnezeu, și toate acestea se vor adăuga ție”.

Și totuși vezi și ceri ceea ce a rodit în mintea ta.

Și pornind de la faptul că dacă Dumnezeu îi va da lui sau nu, judecă relația lui cu El, dacă există sau nu există Dumnezeu.

Îl vezi pe altul că zice: „Dă-mi succesul, Dumnezeul meu”.

Și rămâne cu totul nevăzător, cu totul liniștit, fără să facă nici o pregătire dinainte.
Nu-i dă Dumnezeu succesul. Ce succes să-i dea Dumnezeu?

Dumnezeu dă mântuire, Dumnezeu Îl dă pe Dumnezeu. Lumina dă lumină.

Arhimandrit Emilianos Simonopetritul, Despre Viață. Cuvânt despre nădejde

CategoriiAdevar
0 Shares