N

Nu vă daţi inima lucrurilor materiale

(…) nu trebuie să vă daţi inima lucrurilor materiale. Sunt unii care se dăruiesc cu to-tul celor materiale. Toată ziua se preocupă cum să facă bine o treabă şi nu se gândesc deloc la Dumnezeu. Să nu ajungem acolo. Să folosiţi mâinile şi picioarele la muncă, dar să nu lăsaţi mintea voastră să se depărteze de Dumnezeu. Să nu vă daţi toată fiinţa, toată puterea dimpreună cu inima voastră celor materiale.

În felul acesta omul devine închinător la idoli.

Pe cât puteţi, nu vă dăruiţi inima treburilor; să daţi numai mâinile şi mintea

. Să nu vă daţi inima lucrurilor stricăcioase, nefolosi-toare. Căci după aceea cum va sălta inima pentru Hristos? Când inima este la Hristos, atunci şi treburile se sfinţesc, există şi o continuă odihnă sufletească lăuntrică.

Un astfel de om simte adevărata bucurie.

Să vă puneţi inima în valoare! Să n-o risipiţi! Dacă inima se va risipi în multe lucruri fără însemnătate, nu va avea putere după aceea să se îndurereze pentru ceea ce se cuvine să o doară. Eu îmi voi da inima unui bolnav de inimă, unui îndurerat. Durerea inimii mele este pentru copiii ce se primejduiesc. Îmi fac cruce şi rog pe Dumnezeu să le dea luminare. Iar atunci când primesc lume, toată grija mea se îndreaptă spre durerea celuilalt, spre dragostea de semeni. Durerea mea n-o iau în seamă. În acest chip se uită toate, căci omul se îndreaptă spre altă direcţie. (…)

Când treaba este simplă, nu este nevoie ca mintea să fie absorbită. Însă atunci când munca este complexă, se justifică puţină absorbire a minţii, nu însă şi a inimii. Diavolul o droghează cu “morfină”!!! El fură inima prin iubirea de sine. Dar atunci când inima este dăruită lui Dumnezeu, cugetarea va fi şi ea la Dumnezeu, iar mintea la treabă.

(…) Atunci când lucrezi, să nu-L uiţi pe Hristos. Să-ţi faci treaba cu bucurie, iar cugetarea şi inima să-ţi fie la Hristos. Atunci nu numai că nu te vei obosi, ci vei putea lucra şi cele duhovniceşti.

Cuviosul Paisie Aghioritul – Cu durere și dragoste pentru omul contemporan

0 Shares