„Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Iisus ca Domn şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit” (Rom 10, 9). Adevărata credinţă, credinţa care mântuieşte, se îndreaptă numai şi numai spre Persoana Celui pe care Dumnezeu L-a înviat din morţi. Credinţa se aşază în faţa lui Hristos şi spune: „Dacă este undeva mântuire, aceasta e în El şi numai în El!”.

Oare nu e scris: „Priviţi la Mine şi veţi fi mântuite toate, toate marginile pământului, căci Eu sunt Dumnezeu şi nu altul…”?

Când un păcătos crede că mântuirea sa nu mai stă în sine, ci numai în Hristos, atunci el descoperă un mare secret. Lucrul principal este să te vezi pe tine mort în El; să vezi pe Hristos înviat din morţi şi să te vezi şi pe tine înviat cu El; să vezi pe Hristos primit de Dumnezeu şi să te vezi şi pe tine primit de El.

Mărturisirea deschisă şi credinţa ascunsă, iată secretul mântuirii. Trebuie să te predai cu totul Mântuitorului; aceasta este credinţa.

Şi acum, iubite cititorule! Unde te găseşti tu, sufleteşte vorbind? Eşti tu sub Lege, sau sub Har? Te bucuri în slobo-zenie în Domnul Iisus, sau gemi încă plin de teamă sub mun-tele Legii? Te necăjeşte păcatul şi faptul că ai călcat poruncile lui Dumnezeu te face să suferi?

Vino şi priveşte la Cruce! Iată pe Domnul Iisus acolo, Care suferă în locul nostru. El a luat asupra Lui păcatele noastre; S-a încărcat de bunăvoie cu nelegiuirile noastre; S-a făcut păcat pentru noi şi suferă acolo pedeapsa tuturor călcărilor noastre de Lege. Priveşte la Iisus! El suferă acolo în locul tău! Şi în Jertfa Sa de pe Cruce păcatul tău este ispăşit. Eşti iertat. Închină-I-te, mulţumeşte-I şi cântă-I; şi, de-acum înainte, caută să trăieşti în ascultare de El şi de Cuvântul Său.

Încetează cu tânguirea şi încetează cu păcătuirea! Toţi proorocii mărturisesc că oricine crede în el capătă, prin Numele Lui, iertarea păcatelor (Fapte 10, 43). „El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morţi faţă de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi” (I Pt 2, 24).

Iisus Hristos ca Mântuitor. Un credincios care a lucrat mult pentru întoarcerea sufletelor, voind să arate taina mântuirii prin Domnul Iisus Hristos după cum arată Cuvântul lui Dumnezeu, a scris cele de mai jos:

„Biblia arată că: toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu; şi cele ce ai văzut tu până acum, şi întâmplările prin care ai trecut îţi dovedesc toate că aşa este. Dar eşti tu încredinţat că tu însuţi, personal, ai păcătuit împotriva lui Dumnezeu? Că tu însuţi ai făcut lucruri pe care n-ar fi trebuit să le faci? Şi tu însuţi deci eşti vinovat înaintea lui Dumnezeu? Dacă-i aşa, ascultă:

Tot Biblia spune: Adevărat şi vrednic de primit este cuvântul care spune că Hristos Iisus a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoşi. Dar cunoşti tu pe Iisus Hristos ca Mântuitor al Tău? Ai primit tu însuţi, personal, mântuirea pe care ţi-a pregătit-o El? Şi ştii tu ce Mântuitor minunat este El? Îngăduie-mi să-ţi spun câteva lucruri despre El.

Iisus Hristos este un Mântuitor Care poate să te mântuiască. În treburile vremelnice, de multe ori, ne pomenim că prietenii noştri nu pot să facă ce dorim noi de la ei. Dar Iisus poate să te mântuiască, oricare ar fi toanele firii tale. Tu ai fost nepăsător, poate, îndărătnic chiar; şi acum poate că te temi că ai păcătuit prea mult şi nu mai poate fi nici o îndurare pentru tine. Dar Biblia spune că El poate să mântuiască în chip desăvârşit pe cei ce vin la Dumnezeu prin El.”

0 Shares