Domnul Iisus şi astăzi este dispreţuit, ocărât şi batjocorit de marea mulţime de oameni.

 

Saul prigonea pe creştini şi Domnul Iisus îi grăieşte: „Saule, Saule, pentru ce Mă prigoneşti?”

 Îl dispreţuiesc oamenii şi astăzi pe Domnul, prin refuzul de a primi învăţăturile Sale, prin a dispreţui pe cei care Îl vestesc. Dispreţuiesc şi prin aceea că iau hotărâri bune, dar nu le îndeplinesc.

 Mărturisesc greşelile şi păcatele, dar nu le părăsesc.

Mărturisesc credinţa, dar nu o transformă în viaţa de fiecare zi. Sunt şi mărturii nejustificate, adică mulţi membri ai Bisericii Domnului care, prin viaţa lor de fiecare zi, aduc ruşine, netrăind viaţa Evangheliei.

Ce este de făcut? Ce putem face? Să ne mărturisim şi să plângem păcatul.

 Crede şi vei trăi.

Nu repeta greşelile. Pocăieşte-te şi renunţă la fărădelegi!

 Slăveşte-L pe Domnul cu sinceritate şi recunoştinţă, acoperind şi depăşind cele de dinainte de a-L cunoaşte şi vei trăi.

Încununează-L pe Domnul cu dragostea ta.

Ascultă-L şi împlineşte-I voia prin sfinţirea vieţii de zi cu zi.

Pleacă-ţi genunchii la rugăciune neîncetată, proclamă-L ca Domn şi Stăpân, depune mărturii sincere. Renunţă la păcat, care aduce durere şi dispreţ Mântuitorului, dispreţuind toate ale lumii de dragul Domnului Iisus.

Să nu dispreţuim pe cei slabi sau pe fraţii care ni se par mai neputincioşi, ca să nu imităm pe ostaşii batjocoritori şi să nu jignim pe sfinţii care sunt mai asemănători Domnului Iisus decât suntem noi. Părtăşia divină cu Domnul Iisus ne poate aduce batjocori din partea lumii; dar a batjocori pe alţii ne asemănăm cu dispreţuitorii şi prigonitorii Săi în duhul diavolului.

 

Cât de mult S-a coborât pe Sine Domnul Slavei! Eu am păcătuit, şi El a fost pedepsit pentru păcatul meu. Eu m-am înălţat şi El S-a înjosit. Eu m-am îmbrăcat în ruşine, El S-a dezbrăcat de slavă şi S-a îmbrăcat în haină de batjocoră. Capul meu este născocitor de rele, iar capul Lui este sfâşiat de spini. Eu L-am lovit, iar El a suferit pentru mine.

 

 

 

Doamne Iisuse, fii milostiv mie, păcătosul! Şi să aducem cunună împărătească pentru a încununa cu ea pe Împăratul împăraţilor, pe Domnul păcii.

 

Slavă veşnică fie adusă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

 

Iisuse, vino la noi!

 

Cornel Rusu.

0 Shares