Cinci pâini pentru cele cinci simţuri, iar cele cinci simţuri închipuie întreg trupul.

Peştele e semnul vieţii. în primele veacuri ale Bisericii se zugrăvea peştele ca semn al lui Hristos, simbol ce se poate vedea încă în vechile catacombe şi adăposturi creştine. Hristos dă aşadar oamenilor spre mâncare Trupul Său şi viaţa Sa.

 

De ce peştii sunt doi?

Pentru că Domnul S-a dat şi Se dă pe Sine în jertfă atât în vremea vieţii Sale pământeşti cât şi, după înviere, în Biserică până astăzi.

Şi ce înseamnă faptul că a frânt pâinea El Însuşi?

Înseamnă că Se jertfeşte de bunăvoie pentru mântuirea oamenilor.

Şi de ce le dă Apostolilor pâinea şi peştele, ca ei să dea mai departe mulţimilor?

Pentru că ei aveau să-L ducă pe Hristos în toată lumea, ei aveau să-L dea noroadelor spre mâncare a vieţii.

Ce înseamnă cele douăsprezece coşuri de pâine rămase?

Înseamnă rodul îmbelşugat al strădaniei apostolice. Recolta strânsă de Apostoli va fi neasemuit mai mare deci sămânţă semănată, după cum fiecare coş cuprindea mai multă pâine decât cele cinci pâini mâncate de mulţimile flămânde care s-au săturat.

CategoriiFără categorie
0 Shares