D

Dumnezeu:vazut sau nevazut. Zugravii de icoane

iconari

S-a spus că dragostea e cel mai bun interpret. Numai dirijorul unei orchestre care e îndrăgostit de muzica unui compozitor poate s-o
interpreteze şi s-o exprime cel mai bine. Odată un tânăr artist s-a dus la un mare pictor să-i ceară verdictul asupra unui tablou al lui Iisus pe
care îl pictase. Maestrul a studiat-o puţin şi apoi a spus: „Nu prea Il iubeşti, altfel L-ai fi pictat mai bine.”

Acest mare adevăr e aplicat de zugravii de icoane ortodoxe, care sunt de obicei călugări. Zugravii nu sunt socotiţi artişti religioşi, ci
mai curând oameni cu chemare religioasă. Ei sunt propovăduitori ce predică o teologie văzută. Icoana, asemenea Cuvântului, este o
descoperire dumnezeiască, nu o decoraţie sau o ilustrare. Este teologie în culoare. Decât un bun artist, este mai important ca zugravul să fie
un creştin credincios care se pregăteşte pentru lucrul său, prin post, rugăciune, spovedanie şi împărtăşanie, având simţământul că nu este
decât o unealtă prin care grăieşte Duhul Sfânt. Este important să-L cunoşti pe Hristos cât mai bine dacă voieşti să-L zugrăveşti cât mai
bine. În Apus, teologul l-a învăţat şi chiar l-a limitat pe artist, pe când în Răsărit zugravul de icoane este un om cu har ce contemplă tainele
liturgice şi-l învaţă pe teolog.

Cea mai bună icoană a lui Dumnezeu

Întrucât vorbim despre icoane, am da dovadă de neglijenţă dacă nu am spune că cea mai bună icoană a lui Dumnezeu este înainte de toate
omul, care a fost făcut după chipul lui Dumnezeu. Iată motivul pentru care în timpul Liturghiei preotul ortodox se întoarce şi tămâiază
poporul după ce a tămâiat icoanele. Fiecare om din obşte este o icoană vie a lui Dumnezeu. Prin tămâiere cinstim chipul lui Dumnezeu din
om, care sălăşluieşte în toţi oamenii, indiferent de culoarea pielii sau de clasă socială. A cinsti icoanele din biserică şi a necinsti icoana vie a
lui Dumnezeu – aproapele nostru – este cea mai rea făţărnicie. Este interesant de remarcat că în biserica etiopiană Iisus şi Maica
Domnului sunt zugrăviţi ca oameni de culoare. Toţi oamenii, indiferent de culoare, sunt icoane vii ale lui Dumnezeu.
Omul e cea mai preţioasă icoană a lui Dumnezeu. Aşa cum ne purtăm cu fiecare icoană vie, la fel ne purtăm şi cu Dumnezeu.

CategoriiFără categorie
0 Shares