M

Mesianitatea Domnului-IPS Sebastian al Slatinei

         Aţi văzut cum L-a recunoscut samarineanca pe Mesia? ,,Mi-a spus mie toate câte am făcut”(In.4, 29). Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că ,,a stat de vorbă” cu El cu adevărat, spre deosebire de farisei şi cărturari care Îl pândeau doar, pe la colţuri. Ea nu s-a scandalizat că Hristos i-a spus învăţături noi, ci a luat aminte la ,,duhul” cu care le spune, şi pentru aceea a ajuns să-L propovăduiască pe El mai înainte de arhierei şi de învăţătorii de lege. Femeia samarineancă de astăzi, aşadar, se face ,,apostol” – nimeni alta decât Sfânta Fotini, prăznuită la 26 februarie – pentru meritul de a fi putut intra în dialog şi comuniune cu Hristos, în timp ce aleşii ,,au rămas afară, ca să nu se spurce”(In.18, 28). Iată câte lucruri învăţăm din evanghelia de astăzi!

 

            Învăţăm că Dumnezeu nu este doar al iudeilor, sau doar al elinilor, al ruşilor  ş.a.m.d.(Colos.3, 11), ci al întregului neam omenesc, noi toţi fiind fraţi prin Adam. Dacă în Vechiul Testament a existat un anume popor ales, acesta s-a făcut în vederea pregătirii venirii lui Mesia, pentru ca apoi ,,Israelul cel nou” să fie şi ,,întreg” şi ,,total”, prin alegerea şi a samarinenilor păgâni şi a tuturor neamurilor.

 

            Mai înţelegem că învăţătura lui Hristos, pe cât este de nouă, pe atât este de ,,vie”, adică mântuitoare, iar compararea ei cu ,,apa” nu vrea să sublinieze altceva decât indispensabilitatea ei. Dacă unii au găsit-o ,,otrăvită” sau ,,ridicolă”, este pentru că nu au abordat-o ca samarineanca de astăzi care, deşi trăia în acelaşi ,,întuneric”, a putut afla totuşi ,,lumina lui Hristos”, lumină pe care a împărtăşit-o apoi şi celorlalţi – ,,Fotini” în limba greacă însemnând ,,luminătoarea” sau ,,Luminiţa”.

 

            Totodată, de vreme ce am înţeles că avem de-a face cu un alt Dumnezeu decât cel al mentalităţilor învechite şi separatiste, trebuie să acceptăm şi o închinare pe măsură :,,Duh este Dumnezeu, şi cei ce I se închină, trebuie să I se închine în duh şi adevăr (…) că şi Tatăl astfel de închinători Îşi doreşte “ (In.4, 23-24). De vreme ce El este adevărul, numai prin El şi Lui trebuie să ne închinăm, potrivit învăţăturii Sale ,,vii” şi mântuitoare.

 

            Să-L rugăm deci, pe Hristos, Mesia, ,,Luminătorul sufletelor şi al trupurilor noastre”, să ne facă şi pe noi vrednici ,,luminii” Sale celei neapuse, creştini buni, înţelegători ai unei învăţături spirituale superioare, ca în felul acesta să putem şi noi ,,lumina” la rându-ne pe cei din jurul nostru, potrivit cuvântului Său celui sfânt:,,Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor ca, văzând ei faptele voastre cele bune, să slăvească pe Tatăl vostru cel din ceruri”(Mt.5, 16), Amin.

IPS Sebastian al Slatinei

0 Shares