I

Intrebuintarea Sfintelor Taine

impartasanie

             Tainele sunt râurile cu care ne împărtăşim dumnezeiescului şi stăpânescului Sânge şi Trup.

Sunt izvoarele tuturor darurilor, care cu trebuinţă ajută spre mântuirea noastră, şi cine nu le primeşte precum se cade, acela lucrează fără de folos puterea lui Iisus Hristos şi mântuirea lui este cu neputinţă.

 

Trupul şi Sângele lui Hristos fac în sufletul nostru atâtea săvârşiri câte face şi hrana cea de obşte la trup, adică hrăneşte pe suflet, îl creşte şi îl întăreşte, îl luminează şi-l veseleşte.

 

Pentru ce dar acum să nu lucreze toate aceste desăvârşiri? Atâtea spovedanii, şi să nu facă nici o îndreptare? Intră Hristos în inima noastră de multe ori şi să nu ne lase vreo pecete a dragostei celei dumnezeieşti sau vreo zare a dumnezeieştii slave a Lui?

 

Pricina este că II primim pe El cu nevrednicie. Cea vicleană plecare a noastră ne face să pierdem roadele Tainelor.

 

Tainele nu lucrează slobod sau în silă, precum sunt pricinile lucrurilor celor fireşti, ci lucrează după aplecarea noastră.

 

Focul, în paie, are puţină căldură, pentru slăbiciunea paielor, dar focul în fier are mare căldură, pentru tăria fierului.

 

Aşa şi Tainele în inimile oamenilor, după înclinarea pe care o au, primesc şi darul Tainelor. Acolo unde se înmulţeşte evlavia, se înmulţeşte şi darul Tainelor.

 

Hristos, în patria Sa, n-a făcut minuni (v. Marcu). N-a putut acolo nici o minune a face, pentru că nu aveau aplecare bună către Hristos – nu credeau; pentru necredinţa lor.

 

Să ne apropiem dar către Taină, precum ne cheamă diaconul, cu frica lui Dumnezeu, cu credinţă şi cu dragoste.

 

Cel ce ia Sfintele Taine fără frică şi fără întristare de urâciunea păcatelor lui, acesta osândă lui îşi mănâncă şi bea, precum a zis Apostolul. Sau, precum ar zice cineva, se îmbracă cu pieirea lui şi se îmbracă singur.

 

Deci, vai atât acelor care cu nemernicie se împărtăşesc, cât şi acelora care gustă dintr-o masă duhovnicească şi dumnezeiască şi iarăşi se întorc spre cele trupeşti!

 

Socoteşte, creştine, pricina care îţi face fără tărie spovedania şi Tainele. Şi încă şi socoteala inimii tale cu care te apropii către Sfintele Taine – şi teme-te foarte dacă nu vei face acestea precum se cade.

 

Să se ispitească omul pe sine, care este vrednic – şi atunci să ia Preacuratele Taine.

 

 

Invataturi folositoare de suflet pentru fiecare crestin, Editura De suflet

 

Elena- Alina Zavate Editor BunaVestire.net

   


 

CategoriiFără categorie
0 Shares