C

Ce invatam din Evanghelia lui Zaheu?

Bănuiesc că unul dintre motivele pentru care unii nu ia în serios credința creștină astăzi este că aceia care pretind a fi creștini nu își trăiesc întotdeauna credința cu integritate. De exemplu, mulți oameni care se identifică ca fiind urmașii lui Hristos în societatea noastră dau mai mult timp, energie și atenție echipelor lor preferate de atletism, politicienilor, distracțiilor, divertismentului și dorințelor de sine stătătoare de orice fel decât a trăi cu credincioșie în modul în care tratați alte persoane. Când creștinii par să trăiască în moduri care nu mai sunt virtuoase decât cele ale unor oameni fără nici o credință religioasă, nu este deloc de mirare că unii au un interes scăzut sau respect pentru credința noastră.

 

Tocmai de aceea avem cu toții multe de învățat de la Zacheu, a cărui viață sa schimbat atât de profund prin întâlnirea cu Iisus Hristos. Nimeni nu ar fi avut iluzii cu privire la ce fel de persoană era Zacheu înainte ca Domnul să intre în casa Lui. El a fost un trădător pentru colegii săi evrei, deoarece a colectat taxe pentru romani, care își ocupaseră țara. El a fost un colecționar de taxe șef și destul de bogat pentru că a luat mai mult decât era necesar de la propriul popor. El a trăit în lux din ceea ce el a furat în numele unei puteri externe urâte. Deși modul său de viață era la fel de departe de cerințele lui Dumnezeu, așa cum se putea obține, Zacheu a vrut să-L vadă pe Domnul când trece. Un bărbat scurt, a trebuit să urce intr-un copac pentru a fi deasupra mulțimii și a obține o vedere decentă.

 

Zacheu cu siguranță știa ce credeau oamenii despre el. Așa că imaginați-vă cât de șocați trebuie să fi fost toți când Mesia lui Israel a strigat acestui om rău: „Zacheu, grăbește-te și coboară, căci astăzi trebuie să stau acasă.” Apoi micul colector de taxe sa dus repede acasă și gata să-l întâmpine pe Hristos. El la primit cu bucurie, dar alții au mormăit despre ceea ce se întâmpla. Cum ar putea vreun evreu neprihănit, să nu mai vorbim de Mesia, să devină un oaspete în casa unui trădător notoriu și criminal? Hristos ar fi pângărit prin a intra în casa unei astfel de persoane și, probabil, a mânca împreună cu el. El ar părea să susțină furtul, lăcomia și chiar opresiunea romanilor. Acesta ar fi un scandal teribil care ar pune sub semnul întrebării integritatea slujirii Sale.

 

În acel moment extrem de stresant, chiar când mulțimea se înfuria si priveau cu mânie la Hristos și la Zacheu, colectorul de taxe a făcut ceva de neconceput: Sa pocăit de voința sa liberă. Da, înainte ca Hristos să spună sau să facă altceva, Zacheu sa pocăit. El a acceptat adevărul despre el însuși, că era un exploatator criminal al celor nevoiași. Pentru a face lucrurile corecte, a dat jumătate din ceea ce deținea săracilor și a restabilit de patru ori ceea ce a furat de la ceilalți. În acel moment, acest om disprețuit și mizerabil a început să-și schimbe viața. Iar Iisus Hristos a acceptat pocăința sinceră a acestui păcătos, proclamând că a venit mântuire la acest fiu al lui Avraam, pentru că El a venit să caute și să-i salveze pe cei pierduți.

 

Deși poate fi greu de văzut, povestea lui Zacheu este povestea tuturor. Mântuitorul a apărut în lumea noastră, născut și botezat pentru mântuirea noastră. El intră nu numai în lumea noastră și în umanitatea noastră în general, ci vrea să comunice personal cu toată lumea creată în chipul și asemănarea Lui, chiar dacă „toți am păcătuit și ne-am îndepărtat de gloria lui Dumnezeu” (Romani 3:23). După cum spune El în altă parte: „Iată, stau la ușă și bat; dacă cineva aude glasul Meu și deschide ușa, voi intra la el și voi lua masa cu el și el cu Mine „(Apocalipsa 3:20). El vine să-și îndeplinească scopurile pentru care a creat mâncare și părtășie pentru a începe și anume să ne împărtășim cu EL, să ne facă participanți la veșnicie, binecuvântati. Aceasta este intenția Lui pentru fiecare ființă umană.

 

Chiar dacă viața noastră este mult mai mult decât emoție, viața pe care o împărtășește Hristos cu noi nu este doar despre modul în care ne simțim. Chiar dacă viețile noastre sunt mult mai mult decât câteva ore pe săptămână petrecute la biserică, viața pe care Hristos o împarte cu noi nu este doar despre ceea ce facem în timp, care este rezervat rugăciunii. El vine să aducă mântuirea, să aducă vindecare și împlinire, la fiecare dimensiune a vieții fiilor și fiicelor Sale. De aceea, Mântuitorul a devenit pe deplin unul dintre noi, astfel încât să putem participa pe deplin la viața lui Dumnezeu prin har.

 

Observați că Zaccheu nu sa pocăit spunând că are o anumită experiență religioasă sau că își va schimba obiceiurile o zi pe săptămână. Nu, el a făcut pași foarte practici și vizibili care i-au cerut să sacrifice ceea ce iubește cel mai mult, banii și confortul. El a făcut ce dreptate avea nevoie pentru victimele sale. Și a dat jumătate din ceea ce avea pentru săraci, indiferent dacă furase,sau nu, personal de la ei.

Ca răspuns la mila copleșitoare a Mântuitorului față de el, Zacheu a arătat același har abundent față de ceilalți. El nu numai că la primit pe Domnul în casa lui, dar mai ales în viața sa – din adâncul sufletului său până la modul în care și-a trăit viața și a tratat alți oameni zilnic.

 

Ar putea fi și același lucru despre tine și despre mine? Comunicăm cu Hristos în Euharistie în fiecare Sfânta Liturghie. Noi luăm personal trupul și sângele Său astfel încât El locuiește în inimile noastre prin puterea Duhului Sfânt. Cinstim la banchetul Său ceresc și îl primim în trupurile si sufletele noastre „pentru iertarea păcatelor și a vieții veșnice”. Dacă gândim pentru o clipă că comuniunea cu Hristos este pur și simplu un ritual religios antic sau ceva care este doar emoțională sau invizibila, atunci trebuie să ne gândim din nou. Pentru a fi uniți intim cu Hristos, pentru a fi hrăniți de El pentru vindecarea sufletelor noastre, trebuie să influențeze fiecare dimensiune a noastra în această lume. Mântuirea nu este o scăpare din viață așa cum o știm, ci împlinirea ei completă. Mântuirea trebuie să vină la casele noastre la fel de tangibil ca și lui Zacheus.

 

O modalitate de a aplica aceste lecții vieții noastre este să ne întrebăm în ce fel trebuie să ne deschidem spre o comuniune mai profundă cu Hristos, spre o relație mai profundă și mai sănătoasă cu El. Deoarece modul în care tratăm vecinii noștri este și modul în care tratăm pe Domnul

La fel ca Zacheu, ar trebui să căutăm oportunități pentru a ajuta cât mai mult pe cei săraci, indiferent dacă sărăcia lor este una de prietenie, încurajare sau resursele necesare pentru a cumpăra alimente, îmbrăcăminte.

 

Trebuie să gândim ce schimbare este în viața noastră, din cauza intrării grațioase a lui Iisus Hristos în sufletele noastre. Zacheu este un exemplu minunat al unui păcătos care a primit pe Domnul și a devenit un far de strălucire a sfințeniei. El a făcut acest lucru printr-o pocăință profundă, autentică și personală și a schimbat modul în care el a fost legat de alte persoane în moduri practice.

 Dacă vom urma exemplul său, atunci vom fi în comuniune cu Hristos în fiecare zi a vieții noastre, sărbătorind întotdeauna Liturghia de a ne oferi lui în fiecare gând, cuvânt și faptă. Vom deveni un canal de binecuvântare pentru alții și chiar și scepticii vor observa că mântuirea a venit în casa noastră. Și apoi ei ar putea fi atât de curioși în legătură cu ceea ce sa întâmplat că vor urca chiar și intr-un copac pentru a avea o vedere mai bună.

0 Shares