C

Când se va turna Duhul de Sus

Aceasta este o slăvită profeţie despre Pogorârea Duhului Sfânt trimis de Mântuitorul de la Tatăl, după făgăduinţa pe care le-a făcut-o El ucenicilor Săi (Ioan 14, 26; Fapte 2, 16-18).
Cât de minunat s-au împlinit cele profeţite, după ce Duhul Sfânt a fost turnat de sus peste noi… Pustietatea plină de uscăciune duhovnicească, goală de orice rod sfânt, fără nici o viaţă şi cunoaştere de Dumnezeu – în ce pământ binecuvântat s-a prefăcut!
Întinderea tuturor zărilor şi hotarelor până la marginile pământului, astăzi creştin, altădată atât de neroditoare şi jalnice – cu ce pământ sănătos şi încărcat de rod s-a umplut!

 

Lucrarea neprihănirii, pacea şi roada acesteia, odihna şi liniştea nemai­schimbate, erau atât de necunoscute până atunci. Dar, după aceea, în câte inimi, în câte familii şi peste câte întinderi s-a aşezat ea statornic!
Şi suflete care înainte nici nu ştiau că există un Cuvânt al lui Dumnezeu, nici nu cunoşteau ceva

despre Hristos, nici nu auziseră măcar că ar fi Duhul Sfânt, nici nu trăiseră o rugăciune, nici nu gustaseră o cântare sfântă, nici nu bănuiau ceva despre naşterea din nou, după iluminarea adusă de turnarea Duhului Sfânt – ce semănători binecuvântaţi au devenit!

Ferice de voi, fericiţi părtaşi ai Duhului Sfânt!
Ferice de voi, peste care s-a turnat peste măsură Duhul (Rom. 5, 5)!
Împliniţi voi cu recunoştinţă şi cu hărnicie datoria pe care o aveţi faţă de harul pe care l-aţi primit!
Semănaţi pretutindeni, de-a lungul apelor lui Hristos, slobozindu-i pretutindeni pe cei care sunt robi şi pe cei care sunt împovăraţi (Isaia 32, 20)…
Atunci cu adevărat va fi ferice de voi.
Slavă Ţie, Tatăl şi Dumnezeul nostru, slavă Ţie, Hristoase, Mântuitorul nostru, şi slavă Ţie, Duhule Sfinte, Puterea şi Viaţa noastră!
Plini de smerită recunoştinţă, Îţi mulţumim pentru turnarea Duhului Sfânt peste noi şi pentru toate binecuvântările şi binefacerile de care ne împărtăşim acum. Şi pe care, fără Duhul Sfânt, nu le-am avea.
O, Duhule Sfinte, ajută-ne să Te purtăm în nişte vase totdeauna curate şi smerite, ca Tu să-Ţi poţi aduce neîmpiedicat roadele Tale sfinte în noi şi printre noi. Amin.
Traian Dorz

0 Shares