Înălţarea Domnului în iconografie

În primul registru din icoana Înălţării Domnului este reprezentat Mântuitorul într-o mandorla, simbol al slavei dumnezeieşti. Stă aşezat pe un curcubeu şi binecuvintează cu mâna dreaptă, iar în stânga ţine Sfânta Evanghelie.

 

În afara mandorlei sunt doi îngeri, care zboară cu braţele întinse, atingând cu mâinile lor marginea exterioară a mandorlei. Îngerii sunt prezenţi nu pentru a susţine mandorla, căci Hristos Se înalta prin propria putere dumnezeiasca, ci ca semn de cinstire.
Reprezentarea Domnului purtat de îngeri este şi o icoană profetica a Celei de-a doua veniri, când va avea loc sfârşitul chipului acestei lumi şi judecata tuturor: „Bărbaţi galileieni, de ce staţi privind la cer? Acest Iisus care S-a Înălţat de la voi la cer, astfel va şi veni, precum L-aţi văzut mergând la cer” (Fapte 1, 11).
În cel de-al doilea registru se află Maica Domnului, care priveşte în faţă şi are mâinile înălţate în rugăciune. De o parte şi de alta se află Apostolii, iar lângă Fecioara Maria stau Pavel în dreapta şi Petru în stânga. În spatele Maicii Domnului sunt doi îngeri în veşminte albe, care ţin în mână dreapta un toiag, iar cu stânga îl arată pe Hristos înălţându-Se.
Chiar dacă Sfânta Scriptura nu aminteşte de prezenţa Fecioarei la Înălţarea Domnului, ea este afirmată de cântările Bisericii: “Bucura-te, Născătoare de Dumnezeu, Maica lui Hristos Dumnezeu, că văzând astăzi pe Cel ce L-ai născut înălţându-Se de pe pământ, împreună cu îngerii L-ai mărit” (Cântarea a 9-a a canonului).
Deşi nici Pavel nu a fost prezent la Înălţarea Domnului, El este reprezentat alături de ceilalţi Apostoli în icoana Înălţării. Motivul? Cu puţin timp înainte de Înălţarea Sa, Hristos îi îndemnase pe ucenicii Săi să propovăduiască pretutindeni Evanghelia, iar Pavel a fost “vas ales, ca să poarte numele Meu înaintea neamurilor şi a regilor şi a fiilor lui Israel” (Fapte 9, 15).

CategoriiIcoana
0 Shares