ruga

Veniţi, creştini, la rugăciune în Casa Domnului Cel Sfânt,
veniţi, creştini, plecaţi genunchii şi fruntea voastră la pământ!

Veniţi, când clopotele sună, chemând cu glasul lor duios,
s-aducem inimile noastre naintea Domnului Hristos!

Veniţi, veniţi, vă cheamă Domnul, cei osteniţi şi-mpovăraţi;
veniţi, odihnă şi iertare şi mângâiere să v-aflaţi!

Veniţi, căci masa Lui e-ntinsă, din Pâinea Vieţii vă hrăniţi,
cu Sângele Răscumpărării şi Harului vă-mpărtăşiţi !

Veniţi, la ceasul pocăinţei, să ne-nchinăm lui Dumnezeu;
mărturisindu-ne păcatul, să ne-ndreptăm pe drumul Său!

Veniţi, veniţi cu umilinţă în faţa Sfântului Altar!
Veniţi să lepădăm păcatul şi să ne înnoim prin har!

CategoriiPoezie
0 Shares