Veniti crestini1 min read

Veniţi, creştini, la rugăciune în Casa Domnului Cel Sfânt,
veniţi, creştini, plecaţi genunchii şi fruntea voastră la pământ!

Veniţi, când clopotele sună, chemând cu glasul lor duios,
s-aducem inimile noastre naintea Domnului Hristos!

Veniţi, veniţi, vă cheamă Domnul, cei osteniţi şi-mpovăraţi;
veniţi, odihnă şi iertare şi mângâiere să v-aflaţi!

Veniţi, căci masa Lui e-ntinsă, din Pâinea Vieţii vă hrăniţi,
cu Sângele Răscumpărării şi Harului vă-mpărtăşiţi !

Veniţi, la ceasul pocăinţei, să ne-nchinăm lui Dumnezeu;
mărturisindu-ne păcatul, să ne-ndreptăm pe drumul Său!

Veniţi, veniţi cu umilinţă în faţa Sfântului Altar!
Veniţi să lepădăm păcatul şi să ne înnoim prin har!

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

comments