T

Tainică este puterea Crucii

Tainică este puterea Crucii: nimeni nu o poate explica şi cu toate acestea adevărul ei este viu şi palpabil, de necontestat.

Sfântul loan Gură de Aur ne vorbeşte de un obicei al vremii lui, conform căruia Sfânta Cruce se punea:

 
„în diadema împăratului, pe veşmintele militare, pe părţi ale trupului- cap, piept,inimă- şi de asemenea pe masa Sfântului Altar şi  pe paturile noastre… Dacă suntem atacaţi de demoni, îi scoatem de la noi folosind Sfânta Cruce; dacă avem bolnavi între noi sau suntem noi înşine bolnavi, ne vindecăm cu Sfânta Cruce”.
 
Semnul Sfintei Cruci a fost arma cea mai puternică a creştinilor împotriva ispitirilor diavoleşti,
 
din vremea Părinţilor Pustiei şi până în zilele noastre. Cele mai oribile uneltiri drăceşti se risipesc ca fumul atunci când creştinul înţelept se însemnează, cu evlavie şi corect, cu semnul Sfintei Cruci.
 
Semnul Sfintei Cruci este semnul iubirii pe care ni l-a lăsat nouă Domnul Iisus Hristos:
 
căci Crucea, din însemn al morţii cumplite şi de ruşine rezervate celor mai mari criminali, s-a transformat, prin asumarea lui de cătreDomnul, prin Răstignirea Lui pe Cruce şi prin Slăvita Învierea Lui, în Semn de cinste, de putere şi de slăvită biruinţă asupra tuturor relelor.
 
 Amin.
 Sf Ioan Gura de Aur spune :
„Nu trebuie să ne facem semnul crucii doar cu degetele ci, înainte de a ne însemna chipul, să ne însemnăm cu mare credinţă gândul si inima.”
 

CategoriiFără categorie
1 Shares