sfinti
R

Rugăciunea părinţilor către Sfântul Efrem, pentru copiii lor

    Sfinte Efrem, ocrotitorule al părinţilor binecredincioşi şi al copiilor lor, auzi rugăciunea noastră şi sârguieşte‑te să ne vii în ajutor. Ne rugăm ţie, sfinte, pentru copiii noştri (numele).
 Ocroteşte-i prin rugăciunile tale, fii lor povăţuitor pe calea adevărului şi fereşte –i de toată ispita şi necazul.
Fii lor călăuză pe marea cea învolburată a vie­ţii acesteia.
Fereşte-i cu rugăciunile tale de patimile trupeşti, şi de ispitirile de tot felul.
Fii lor dascăl înţelept, învăţândui să aleagă cele bune şi să se ferească de cele rele.
Roagăte pentru ei Iubitorului de oameni, Dumnezeu, să le dăruiască sănătate sufletească şi trupească şi minte luminată.
Tu, cel ce teai arătat fetiţei pe care ai îndemnato să se spovedească, îndeamnăi şi pe copiii noştri să meargă pe calea spovedaniei.
Tu neai învăţat că Sfânta Împărtăşanie este cel mai mare ajutor pentru copii, pentru aceasta ajutăi pe aceştia să trăiască o viaţă curată, pentru a primi fără osândă Sfintele Taine.
Ne rugăm ţie, Sfinte Efrem, pentru toţi copiii credincioşi, pentru duhovnicii şi părinţii lor.
Fereştei de prieteniile pierzătoare de suflet, fereştei de uneltirile celui viclean.
Ajutăi, sfinte, să ducă o viaţă bineplăcută lui Dumnezeu şi să fie pilde de credinţă şi evlavie pentru cei din jurul lor.
Ca, lucrând cele de folos şi simţind ocrotirea ta, să îţi mulţumească în fiecare zi a vieţii lor şi pe Dumnezeu să Îl laude în tot ceasul, acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Amin.

0 Shares