iarta
Puterea lui Dumnezeu, care ne ridică din moarte la viață și de pe pământ la viața celor îndumnezeiți.

Numai că iertarea lui Dumnezeu trebuie să fie dorită și păstrată în ființa noastră. Pentru că nu e de ajuns să te vindeci doar pentru o vreme, ci trebuie să te păstrezi în viața lui Dumnezeu, în comuniunea cu Sine, printr-o viață a credinței și a faptelor bune.

Nu cred că banii aduc fericirea reală, ci viața cu Dumnezeu e adevărata fericire!
Banii ne păstrează sănătatea și o viață decentă dar, a spera de la ei o mântuire a noastră de boli, de nefericire, de moarte înseamnă a căuta vindecare acolo unde nu există.
De aceea, adevărata putere e sfințenia, care e umplerea noastră de harul și iertarea lui Dumnezeu și nu autoritatea dată de lege, funcție sau avere. În fața lui Dumnezeu, cei puternici sunt slabi și cei slabi dar smeriți sunt întăriți de puterea slavei Sale.
Însă, oricum am fi noi, bogați sau săraci, sănătoși sau bolnavi, tineri sau bătrâni, ne putem întări  prin harul lui Dumnezeu, ca să facem voia Lui. Pentru că, plini de harul Său, simțim cât de puternică este smerenia, cât și lacrimile de pocăință, și iertarea Lui.
Și această tărie, singura reală, cea a harului dumnezeiesc, e cea care ne susține în toate, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

CategoriiFără categorie
0 Shares