S

Sfintii Trei Ierarhi- si noi

cei trei ierarhi

 

Mare  taina zilei de astăzi şi pentru că ea ne oferă fiecăruia dintre noi modele. Ce model mai minunat pentru o arhierie decât Sf. Trei Ierarhi?! Şi să ne rugăm lui Dumnezeu ca astfel de ierarhi să ne trimită de fiecare dată în Biserica Ortodoxă, chip şi asemănare cu Sfinţii Trei Ierarhi pomeniţi astăzi. Să ne rugăm bunului Dumnezeu ca astfel de preoţi să ne trimită, care să fi citit cu atenţie ce înseamnă Preoţia şi să se cutremure, să n-o transforme în simplă profesiune, ci vocaţia lor s-o convertească în chemare înaltă către Dumnezeu. Şi diaconilor le vorbeşte Sf. Ioan Gură de Aur! Să ne rugăm lui Dumnezeu să ne trimită diaconi pe măsura credinţei noastre, dar mai cu seamă pe măsura nevoilor pe care le are Biserica.

 

 

Teologilor le vorbesc Sfinţii Trei Ierarhi, pentru că nu se putea altfel! De aceea Institutele Teologice şi Seminariile şi-au ales ca hram pe Sfinţii Trei Ierarhi, pentru că lor li se adresează dintâi. Le vorbesc întâi cu şcoala lor, cu prietenia lor, cu curăţenia vieţii lor, cu neplecarea lor înaintea măririlor lumii. Le vorbeşte această troiţă de arhierei şi prin modul excepţional în care a ştiut mereu să-l vestească pe Dumnezeu.

 

 

 

Le vorbeşte doctorilor prin Sf. Vasile cel Mare şi le spune: „Fraţilor, veniţi-vă în fire! Bolnavii voştri nu sunt cifre în dosare, simple cazuri de rezolvat, sunt chipuri ale slavei lui Dumnezeu care trebuie să fie salvate”. Şi mai cu seamă celor care ucid pruncii le spune: „Luaţi seama, fraţilor, că înaintea voastră se află taina cea mare a lui Dumnezeu, iar în pântecele femeii ce a venit către voi se află chipul slavei lui Dumnezeu”.

 

 

 

Le vorbeşte dascălilor de la catedră şi-i învaţă că de nu vor face din catedra lor prelungire a Catedralei, prelungire a slujirii lui Dumnezeu, nimeni şi niciodată nu-i va spăla înaintea lui Dumnezeu de păcatul smintirii copiilor.

 

 

 

Le vorbeşte tuturor conducătorilor, arătându-le că nu sunt mai presus de Legea lui Dumnezeu nici unii şi că mâna lui Dumnezeu îi poate ajunge oriunde şi oricât de bine ar fi ei încadraţi în castelele lor sau, ştiu eu, în ce clădiri bine păzite.

 

 

 

Le vorbeşte, fără îndoială însă, şi oamenilor simpli din Biserică, adică nouă tuturor şi ne spune de fiecare dată ce minunat este Dumnezeul nostru, câte minuni a făcut pentru noi şi cât de tare ne iubeşte Dumnezeu.

 

 

 

Iată, iubiţilor, ne-a vorbit fiecăruia dintre noi. Şi dacă vă este teamă că muriţi prea tineri, luaţi seama la Sf. Vasile cel Mare, ce n-a depăşit vârsta a doua, să zicem, dar a plecat cu fruntea senină către Dumnezeu.

 

 

 

Dacă vă este teamă de mai marii pământului, luaţi seama la Sf. Ioan Gură de Aur şi la moartea lui cea în exil, pentru a-L vesti pe Dumnezeu, în ciuda tuturor acelora care încercau să-l facă să-L micşoreze pe Dumnezeu de dragul măririlor pământului.

 

 

 

Şi dacă vreţi cu adevărat să fiţi bucuroşi în Biserica Slavei lui Dumnezeu, vindecaţi-vă de bolile frăţiilor voastre, aşa cum Sf. Grigorie Teologul îi îndeamnă pe toţi teologii – şi într-un fel sau altul toţi suntem teologi, pentru că vorbim cu Dumnezeu şi despre Dumnezeu – să-şi vindece inimile lor, pentru a-L primi pe Hristos Domnul în sălaşul sufletelor lor, spre mântuire.

 

 

 

Ultima cântare pe care vreau să v-o aduc înaintea ochilor frăţiilor voastre este aceasta: „Astăzi s-a făcut luminată mântuire casei acesteia, că doi sau trei fiind adunaţi laolaltă în numele Lui, Hristos, cinstindu-i, în mijlocul lor stă de faţă.” De aceea e bine când ne rugăm să-i luăm pe Sfinţii Trei Ierarhi mijlocitori pentru noi, pentru că deja sunt trei strânşi în numele lui Hristos laolaltă şi unde sunt trei strânşi în numele Lui, cum spune cântarea, cinstindu-i, este de faţă, ajutându-i pe ei la mântuirea noastră.

 

 

 

Nu lepădaţi taina cea mare a sfinţeniei lor, nu-i lepădaţi pe Sfinţii Trei Ierarhi în rugăciunile lor şi luaţi seama la darul cel mare pe care Dumnezeu ni l-a dăruit, aşezând în Biserica Slavei Sale Troiţa aceasta de Arhierei.

 

 

 

Să ne rugăm Sfinţilor Trei Ierarhi ca pe toţi să ne învrednicească să fim mari cuvântători gură de aur ai lui Dumnezeu şi teologi ai Slavei Lui, totdeauna, acum şi pururea şi-n vecii vecilor. Amin.

 

 

 

Pr. Conf. Univ. Dr. Constantin Necula-predica

close

Abonează-te la Newsletter

Vei primi cele mai recente articole cu sfaturi și învățături creștine direct pe email.

105 Shares