I

Iubirea în Evanghelia după Ioan

iubire
In Evanghelia după Ioan cuvântul „a iubi/iubire” apare aproape întotdeauna ca verb şi nu ca substantiv. Cuvântul apare de 35 de ori dintre care de 32 de ori ca verb („Eu iubesc” „V-am iubit” „Îl iubea” etc.)  şi doar de 3 ori ca substantiv („iubire”, „iubirea”).

 

 Tare frumos este că Sfântul Ioan nu scrie despre iubire la modul general, nu vorbeşte despre conceptul de „a iubi” asta pentru că Domnul Hristos de fiecare dată când le vorbea oamenilor nu le ţinea discursuri filozofice despre iubire şi despre fapte morale, ci le spunea cât de mult îi iubeşte pe fiecare dintr ei, cât Îl iubeşte El pe Tatăl şi Tatăl pe El…mereu raportându-se la Sine şi la faptele Sale. Nu vorbea despre ceva ce n-a împlinit ci vorbea mereu de ce a trăit şi a simţit, vorbea mereu despre dragostea din sânul Sfintei Treimi ca un model pentru dragostea între noi şi Dumnezeu. Le spunea cu mare drag să se iubească unul pe altul aşa cum El ne-a iubit şi ne iubeşte.
 
·          Ioan 3:16  Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.
 
·          Ioan 3:35  Tatăl iubeşte pe Fiul şi toate le-a dat în mâna Lui.
 
·          Ioan 10:17  Pentru aceasta Mă iubeşte Tatăl, fiindcă Eu Îmi pun sufletul, ca iarăşi să-l iau.
 
·          Ioan 11:5  Şi iubea Iisus pe Marta şi pe sora ei şi pe Lazăr.
 
·          Ioan 13:1  Iar înainte de sărbătoarea Paştilor, ştiind Iisus că a sosit ceasul Lui, ca să treacă din lumea aceasta la Tatăl, iubind pe ai Săi cei din lume, până la sfârşit i-a iubit.
 
·          Ioan 13:23  Iar la masă era rezemat la pieptul lui Iisus unul dintre ucenicii Lui, pe care-l iubea Iisus.
 
·          Ioan 13:34  Poruncă nouă dau vouă: Să vă iubiţi unul pe altul. Precum Eu v-am iubit pe voi, aşa şi voi să vă iubiţi unul pe altul.
 
·          Ioan 14:15  De Mă iubiţi, păziţi poruncile Mele.
 
·          Ioan 14:21  Cel ce are poruncile Mele şi le păzeşte, acela este care Mă iubeşte; iar cel ce Mă iubeşte pe Mine va fi iubit de Tatăl Meu şi-l voi iubi şi Eu şi Mă voi arăta lui.
 
·          Ioan 14:23  Iisus a răspuns şi i-a zis: Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi, şi vom veni la el şi vom face locaş la el.
 
·          Ioan 14:31  Dar ca să cunoască lumea că Eu iubesc pe Tatăl şi precum Tatăl Mi-a poruncit aşa fac. Sculaţi-vă, să mergem de aici.
 
Iată şi cele trei versete unde apare cuvântul „iubire” ca substantiv dar tot la un nivel foarte personal.
 
·         Ioan 5:42  Dar v-am cunoscut că n-aveţi în voi iubirea  lui Dumnezeu.
 
·         Ioan 15:9  Precum M-a iubit pe Mine Tatăl, aşa v-am iubit şi Eu pe voi; rămâneţi întru iubirea Mea.  
 
·         Ioan 17:26  Şi le-am făcut cunoscut numele Tău şi-l voi face cunoscut, ca iubirea cu care M-ai iubit Tu să fie în ei şi Eu în ei.
 
E o pildă pentru noi să nu mai vorbim de dragoste şi de fapte bune ci să le trăim, să le experimentăm în viaţa noastră, să simţim bucuria ce vine din relaţia cu Dumnezeu şi cu oamenii. Să sfătuim şi să vorbim mereu din ce am trăit şi din ce am experimentat…şi nu din auzite. Sfinţii Părinţi ne spun că înţelegerea adevărată e înţelegerea simţită, înţelegerea prin experimentare.

0 Shares