colinde

 

Praznic luminos, strălucit frumos

 

Astăzi ne-a sosit și ne-a-nveselit,

 

Că Mîntuitorul și Izbăvitorul

 

Cu trup s-a născut, cu trup s-a născut.

 

 Raiul cel închis, azi iar s-a deschis,

 

Șarpelui cumplit capul s-a zdrobit

 

Și strămoșii iară, din Sfînta Fecioară

 

Iar s-au înnoit, iar s-au înnoit.

 

 

 

Îngerii cîntau, păstori fluierau,

 

Magii se-nchinau, toți se bucurau.

 

Dar Irod era că se tulbura

 

De nașterea Sa, de nașterea Sa.

 

 

 

El Îl căuta, voind morții-a-L da,

 

Iar Pruncul Iisus din țară s-a dus.

 

Fie lăudat, binecuvîntat,

 

În veacuri amin, în veacuri amin.

 

 

 

Steaua spre Răsărit strălucește,

 

Steaua-mpăratului se ivește.

 

Steaua cu raze mari luminează,

 

Sfînta Naștere adeverează.

 

 

 

Că s-a născut astăzi cel prea veșnic,

 

Mesia Hristos cel prea puternic.

 

Din Fecioara Maria Curată

 

Astăzi este lumea desfătată.

 

 

 

Magii, steaua, pe cer, cum zăriră,

 

Cu testrei, spre ea călătoriră.

 

De la stea, precum se învățară,

 

Lui Hristos, cu ‘daruri, se-nchinară.

 

 

 

I-au dus aur, smirnă și tămîie

 

Și le-a fost lor, ca să se mîngîie.

 

A cărora mare bucurie,

 

Și aici la Dumneavoastră fie.

 

 

 

Trei crai de la răsărit, spre stea au călătorit

 

Ș-au mers după cum citim, pînă la Ierusalim.

 

Acolo dac-au ajuns, steaua-n nori li s-a ascuns;

 

Și le-a fost a se plimba, prin oraș a întreba.

 

 

 

Unde s-a născut zicînd, un crai mare de curînd?

 

Iar Irod împărat auzind s-a tulburat.

 

Pe crai grabnic i-a chemat și în taină i-a-ntrebat

 

Ispitindu-i vru setos ca să afle pe Hristos.

 

 

 

Craii dacă au plecat, steaua iar s-a arătat

 

Și a mers pîn-a stătut, und-era pruncul născut

 

Și cu toți s-au bucurat, pe Hristos dacă-au aflat

 

Cu daruri s-au închinat ca unui Mare-mpărat

CategoriiFără categorie
Tags
0 Shares