Botezul este cea dintâi taină a Bisericii Ortodoxe, este poarta de intrare în Creştinism.
Prin Botez fiecare credincios devine membru al Trupului tainic al lui Hristos, adică al Bisericii.
Această taină se săvârşeşte, de obicei, la 40 de zile după naştere şi este întemeiată de către Mântuitorul Hristos prin cuvintele: „Mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh“ (Matei 28, 19). Botezul este de o importanţă vitală pentru intrarea în Împărăţia divină, precum grăia Mântuitorul către învăţatul Nicodim: „De nu se va naşte cineva din apă şi din Duh, nu va putea să intre în Împărăţia lui Dumnezeu.

 

Ce este născut din trup, trup este; şi ce este născut din Duh, duh este” (Ioan 3, 5-6). Botezul creştin a fost prefigurat din Vechiul Testament prin: tăierea împrejur a celor de parte bărbătească (a opta zi după naştere), trecerea poporului ales prin Marea Roşie la eliberarea lor din robia egipteană şi prin botezul pocăinţei săvârşit de Sf. Ioan la Iordan. În perioada de început a Creştinismului, Botezul se administra mai ales celor maturi, atât pentru că lor le era adresată propovăduirea Sfinţilor Apostoli. Sfântul Irineu, născut pe la anul 176, mărturiseşte: „Hristos a venit să mântuiască pe toţi oamenii şi anume, zic, pe toţi care dobândesc de la El naşterea a doua pentru Dumnezeu, pe prunci şi pe cei mici, pe tineri şi pe bătrâni.” Sfântul Vasile cel Mare critica obiceiul acelora care amânau botezul cât mai mult posibil, chiar până în preajma morţii, nu din motive de credinţă, ci din indiferenţă sau viclenie.
La rândul lor, nenumărate picturi de pe pereţii catacombelor şi inscripţii de pe pietrele funerare, toate aparţinând primelor veacuri creştine, stau mărturie că Biserica a recurs încă dintru început la botezul pruncilor (pedobaptism).
                  Pentru Taina Sfântului Botez sunt necesare:
 dialogul pregatitor pentru botez (cateheza)
 spovedania parintilor si nasilor 
 o lumânare
certificatul de naştere  al copilului (copie)
Ulei măsline
Pânză mare albă (crâșna) sau un prosop mare alb
prosop și sapun pentru preotul slujitor
un rând de haine noi, cu care va fi îmbrăcat copilul după Botez
naşii să fie membrii ai Bisericii Ortodoxe
naşii să poată rosti Simbolul credinţei (Crezul)

 

programarea se anunţă direct la biserică înainte/ după sfintele slujbe

0 Shares