P

Pr.Duminica Sanarinencei-Man.Sf.Mina

samarineanca

Iisus i-a răspuns, zicând: „Dacă ai
fi cunoscut darul lui Dumnezeu şi Cine este Cel care-ţi zice: Dă-Mi să beau!,
tu ai fi cerut de la El, şi El ţi-ar fi dat apă vie“.

11 Femeia I-a zis: „Doamne, nici
găleată nu ai, iar fântâna este adâncă; de unde dar ai apa cea vie?
12 Eşti tu cumva mai mare decât
părintele nostru Iacob, care ne-a dat această fântână, şi el însuşi a băut din
ea, ca şi fiii lui şi turmele lui?“
13 Iisus, răspunzând, i-a zis: „Tot
cel ce va bea din apa aceasta, iarăşi va înseta;
14 dar cel ce va bea din apa pe
care Eu i-o voi da, nu va mai înseta în veac, că apa pe care i-o voi da Eu se
va face într’însul izvor de apă săltătoare spre viaţă veşnică“.

CategoriiFără categorie
16 Shares