S

Sfintii Constantin si Elena

O zi luminoasă şi plină de bucurie a răsărit astăzi, sărbătoarea
Sfinţilor Constantin şi a mamei lui, Elena. Constantin şi Elena sunt două nume
cunoscute şi populare nu doar naţiunii eline, ci întregii lumi ortodoxe. 

O mulţime de bărbaţi şi de femei poartă numele lor. Şi nu doar oameni simpli, ci
şi principi şi regi, şi împăraţi, şi generali. De asemenea, multe biserici de
la oraşe şi sate, capele şi paraclise au ca hram numele lor şi astăzi
sărbătoresc. Sărbătoreşte şi frumoasa biserică a lor în Aminteos din Mitropolia
Florinei, care a fost construită într-o perioadă de timp scurtă.

***
Sfântul Constantin a fost numit de istorie „Mare”. Şi acest epitet, care rar se conferă, nu este gratuit; nu este un titlu de nobil ca unele titluri ale împăraţilor din Occident. Corespunde realităţii, precum vom vedea.
Mare a fost numit şi la fel de demn şi slăvitul fiu al Makedoniei noastre, Alexandru. […] Dar opera Marelui Constantin este superioară operei marelui Alexandru. Pentru că marele Constantin a insuflat crearea unei civilizaţii creştine. Şi nu doar a zămislit ideea, ci s-a şi luptat neabătut pentrumaterializarea ei. Aşa a luat naştere statul său creştin, cunoscut în
istoria universală cu numele de „Imperiul bizantin”. Imperiul bizantin este un stat excepţional şi unic; unic în ceea ce priveşte scopul, unic în ceea ce priveşte durata.

În ceea ce priveşte scopul mai întâi. Care stat de astăzi mai are idealurile, pe care le-a avut Bizanţul? Există vreo 160 de state, ale căror steaguri flutură în curtea Organizaţiei Naţiunilor Unite. Care din aceste state are idealurile cu care a trăit şi s-a dezvoltat Bizanţul? Care este scopul acestor state astăzi? Dacă scopul omului nu este „să mâncăm şi să bem, căci mâine vom muri” (Isaia 22, 13; I Corinteni 15, 32), cu atât mai mult scopul unui stat nu trebuie să fie material. Aşadar, scopul statului bizantin nu a fost
materia (prosperitatea materială, dezvoltarea materială, exploatarea materială a resurselor profitabile, a apelor şi a solului, impunerea prin forţă, cuceririle). Scopul Bizanţului a fost înalt, ceresc, superior şi celui imaginat în Statul (Πολιτεία) lui Platon, care a încercat să-l materializeze, dar a eşuat. Scopul Bizanţului a fost aplicarea, propovăduirea şi răspândirea Sfintei
Evanghelii, creştinarea şi civilizarea popoarelor barbare.

 

Aşadar, Bizanţul a fost centrul, din care a iradiat credinţa creştină în Răsărit şi Apus. Unicul stat în ceea ce priveşte scopul pe care şi l-a impus. Însă unicul şi în ceea ce priveşte durata pe care a avut-o. Deschideţi istoria. Câţi ani au durat regimurile acestei lumi? Cât a durat democraţia lui Pericle în Atena? Cât a ţinut regimul oligarhic al lui Lycurgos în Sparta? Câte zile a avut regatul marelui Alexandru? Cât a durat împărăţia perşilor, a asirienilor, a babilonienilor şi a altor neamuri? Cel mult 4-5 secole. În timp
ce Imperiul bizantin, fenomen unic, a ţinut 1100 de ani. Şi a fost centrul întregii lumi, farul, campionul, avangarda care s-a luptat pentru idealurile creştine.
Constantinopolul, în care marele Constantin şi-a mutat reşedinţa dinadins, a devenit noua capitală. În el cea mai înaltă construcţie era o coloană, deasupra căreia iradia o cruce mare. Marele Constantin, cu dumnezeiască insuflare, şi-a dat seama că este o nedreptate să fie prigoniţi creştinii, care nu sunt elemente răufăcătoare, vrednice de nimicire. S-a convins că creştinii, oriunde s-ar afla, fie ca soldaţi şi ofiţeri, fie ca funcţionari, fie ca simpli cetăţeni, sunt sarea şi lumina lumii. Şi în timp ce
Roma decădea, noua Romă, Constantinopolul, înflorea cu elementul creştin.
Pe acest nou element înfloritor, pe acest teren solid, şi-a întemeiat statul său marele Constantin, stat cu o unică orientare: să trăiască el însuşi, dar să răspândească şi altora Evanghelia. Şi în asta constă marea lui contribuţie. Şi nu doar Constantinopolul, ci şi Tesalonicul, a doua cetate a imperiului, a fost un centru misionar. Din Tesalonic şi din Constantinopol au pornit vulturii Duhului, marii misionari şi apostoli ai neamurilor. Au pornit Chiril şi Metodie şi au propovăduit sârbilor, bulgarilor…; au ajuns până nordul extrem semănând sămânţa Evangheliei… şi botezând.
Tot pe terenul Bizanţului s-au întrunit Sinoadele Ecumenice şi Locale. Marele Constantin a făcut începutul. În 325 d.Hr. a invitat la Niceea Bitiniei 318 Părinţi purtători de Dumnezeu la primul Sinod Ecumenic, care a alcătuit cel mai important text după Sfânta Scriptură. Nu există, subliniez asta, o filozofie mai mare în lume decât adevărurile care sunt cuprinse în cuvintele
scurte ale Simbolului de Credinţă, ale Crezului. Crezul este scris nu doar cu creionul şi cu cerneală; este scris cu sângele eroilor credinţei noastre. Pe terenul Bizanţului s-au întrunit şi toate celelalte sinoade ecumenice ulterioare.
În hotarele statului bizantin au luat fiinţă şi faimoasele mănăstiri.
Mănăstirile nu au fost, cum calomniază ateii şi necredincioşii, focare ale
trândăviei, indolenţei şi lenevirii, ci au fost universităţi ale epocii; graţie
acelor mănăstiri, şi în principal Sfântului Munte, a fost salvată bogăţia
filozofiei, istoriei şi poeziei eline.
Aşadar, Constantinopolul a ţinut 1100 de ani. Şi apoi? O, nenorocire!
Pe 29 mai – comemorarea anuală la care trebuie să plângă întregul neam, iar
clopotele să bată funebru în tot elenismul – , pe 29 mai 1453 mulţimi barbare,
asiatici neciopliţi împinşi de mania distrugerii au intrat în Cetate prin foc
şi fier. Şi atunci, pe meterezele ei, a căzut ultimul împărat care a purtat
acelaşi nume cu primul, acel Constantin I (324-337), şi iarăşi, acest
Constantin al XI – lea Paleologul (1449-1453). Şi prima faptă a ocupanţilor
care a fost? Un barbar s-a urcat pe turla Sfintei Sofia, a smuls Cinstita Cruce
şi în locul ei a înălţat semiluna, simbolul întunericului şi al barbariei. De
atunci s-a stins capodopera Bizanţului, a murit Imperiul bizantin.
***
A murit? Nu, nu! Oamenii mor, ideile nu mor. Ideea Imperiului bizantin
trăieşte în inimile elinilor. Trăieşte ca un rai, ca o legendă, ca o istorie.
Trăieşte! Eu cred neclintit şi în ciuda păcătoşeniei mele proorocesc,
întemeindu-mă pe cuvintele Sfântului Cosma Etolianul că – nu neamul nostru, nu
generaţia noastră, pentru că a păcătuit mult şi etnic, şi politic, şi religios
– o nouă generaţie, care vine, va vedea împlinindu-se cuvintele „Din nou, cu
ani şi vremi, iarăşi ale noastre vor fi”. Aceştia, cred asta şi o strig, se vor
învrednici să prăznuiască şi să liturghisească în biserica Sfintei Sofia.
Acest vis va deveni realitate cu o condiţie. Dacă statul nostru, ca
urmaş al Bizanţului, insuflat de idealurile marelui Constantin, dacă vom avea
ca emblemă a noastră „În acest semn vei învinge” („En touto nika”). Celelalte
state pe steagurile lor au alte simboluri. Elada are Cinstita Cruce. Prin „En
touto nika” vom merge înainte. Şi cu toate piedicile sunt sigur că neamul
acesta, mic în întindere, dar mare în idealuri, va trăi în Hristos Iisus, pe
Care, copii ai elinilor, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii. Amin.
† Episcopul Augustin – Omilie a Mitropolitului de Florina,

0 Shares