&

”Nu stiti voi postul care Îmi place?”

”Nu stiti voi postul care Îmi place?”, întreabă Domnul prin prorocul Isaia.
”Rupeti lanturile nedreptătii, dezlegati legăturile jugului, dati drumul celor asupriti si sfărâmati jugul lor.
Împarte pâinea ta cu cel flămând, adăposteste în casă pe cel sărman, pe cel gol îmbracă-l si nu
te ascunde de cel de un neam cu tine.
Atunci lumina ta va răsări ca zorile si tămăduirea ta se va grăbi. Dreptatea ta va merge
înaintea ta, iar în urma ta slava lui Dumnezeu. Atunci vei striga si Domnul te va auzi; la
strigătul tău El va zice: Iată-Mă!” (Isaia 58, 6-9).

Deci, dacă postesti cu adevărat, deschide inima ta egoistă către cel nevoias si, precum
înfrânezi gura ta de la bucate, tot asa înfrânează gura ta de la minciună, de la năpăstuire, de la
osândire, de la clevetire si de la tot păcatul care intră prin cuvânt.

Sfintii Părinti, marii învătători si asceti ai lumii laudă foarte mult postul si-l recomandă cu
stăruintă.

Iată câteva din cuvintele lor:
”Postul este sănătate si pace a sufletului si a trupului.”
”Postul este stingerea aprinderilor trupesti, eliberarea de vise urâte, curătia rugăciunii, paza
mintii, usa umilintei, smerita suspinare pentru păcate, începutul si temeiul a toată lucrarea cea
duhovnicească, bineplăcută lui Dumnezeu.”

Iar Sfântul Vasile cel Mare adaugă:

”Dacă oamenii ar lua postul ca sfătuitor al faptelor lor, o pace adâncă ar domni în toată lumea.
Nu s-ar mai răscula popoarele unele împotriva altora, nu s-ar mai făuri arme, n-ar mai fi
tribunale si nici închisori.

Pădurile si pustiurile n-ar mai avea tâlhari si viata oamenilor n-ar mai fi atât de plină de
tristete si de lacrimi, pentru că postul i-ar învăta pe oameni să se înfrâneze nu numai de la
anumite mâncăruri si băuturi, ci i-ar învăta să izgonească din viata lor: lăcomia, egoismul,
destrăbălarea, viclenia, lenea si orice patimă.”

Acestea sunt numai o parte din binefacerile si din roadele postului, roade pe care le putem
dobândi si noi cu ajutorul harului dumnezeiesc si cu strădania noastră statornică.

Fericiti sunt crestinii care respectă cu sârguintă rânduiala celor patru posturi de peste an,
împreună cu miercurile si vinerile, cum făceau părintii si bunicii nostri, spre înnoirea trupului,
luminarea sufletului si schimbarea în bine a întregii noastre vieti. Doamne ajută!

0 Shares